Zdravnik je bil sicer na infekcijski kliniki edini bolnik, okužen z legionelo.

Bakterija legionela povzroča bolezen legionelozo. Obstajata blažja vročinska oblika legioneloze (Pontiaška vročica) in težja oblika, pri kateri se razvije pljučnica. Ime legionarska bolezen izhaja iz izbruha, ki se je pojavil med udeleženci konvencije ameriških legionarjev leta 1976 v filadelfijskem hotelu.

Legionele so sicer prisotne v naravnih vodnih okoljih, a je število bakterij v naravnem okolju majhno, tako običajno ne predstavlja tveganja za ljudi. Legionele iz naravnega okolja zaidejo v vodne sisteme, ki so namenjeni za oskrbo s pitno vodo, hlajenje, v bazene s kopalno vodo, bazene z industrijsko vodo itd. Najbolje pa razmnožujejo v topli vodi in takrat lahko predstavljajo tveganje za ljudi.

Vzrok za težave z legionelo na Onkološkem inštitutu je kombinacija korozije cevi in prenizkih temperatur vode, našteli pa so tudi 25 slepih vodov. Zato je treba zamenjati celoten vodovod, razpis za izgradnjo novega vodovodnega omrežja je že v teku.