Na piknikih bodimo pozorni na ravnanje s hrano, predvsem upoštevajmo temeljne higienske postopke za pripravo in shranjevanje živil. Pri različnih sprostitvenih, rekreativnih in športnih dejavnostih spoštujmo priporočila za varno kopanje, kopališki bonton, poskrbimo za osebno higieno in se zavarujmo pred nevarnimi vplivi sonca. Tako bodo lahko za nas in za naše družinske člane počitnice brezskrbne ter brez zdravstvenih nevšečnosti, svetujejo na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje.

Varno s soncem

V celjski regiji imajo kopalci na voljo okoli 40 bazenskih kopališč z več kot 150 bazeni, kar je skoraj četrtina vseh bazenov v Sloveniji. Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje tudi letos izvajajo nadzor nad kakovostjo kopalnih voda v bazenskih kopališčih celjske regije. Skladno z veljavno zakonodajo analizirajo vzorce kopalne vode na bazenskih kopališčih, ki obratujejo vse leto, enkrat na mesec, na sezonsko odprtih poletnih kopališčih pa dvakrat na mesec. »Na osnovi rezultatov laboratorijskih analiz vzorcev, odvzetih ob pregledih, ugotavljamo, da je kopalna voda na bazenskih kopališčih v celjski regiji praviloma primerna za kopanje. Opravljene analize so občasno pokazale manjša odstopanja od priporočenih vrednosti, a ne tolikšna, da bi bila voda nevarna za zdravje,« je povedala mag. Simona Uršič, predstojnica oddelka za zdravstveno ekologijo na ZZV Celje. Celosten pregled nad stanjem bazenskih vod v Sloveniji ima Inštitut za varovanje zdravja RS.

Za zdravje in varnost kopalcev je pomembno, da poznajo in upoštevajo preproste previdnostne ukrepe za brezskrbno kopanje, pri tem je mag. Uršičeva še posebej opozorila na skrb za dosledno vzdrževanje osebne higiene in spoštovanje kopališkega reda: »Nezgodam in poškodbam na kopališčih se lahko v veliki meri izognemo, če upoštevamo kopališki red. Izogibajmo se skakanju v vodo, saj je možnost poškodb precej velika. Previdnosti učimo tudi otroke. Vodna igrala, še posebno tobogane, uporabljajmo pazljivo in po navodilih. Potapljanje ni priporočljivo tako zaradi večje možnosti okužbe kot tudi zaradi možnosti nastanka poškodb.«

Na celjskem zavodu za zdravstveno varstvo, kjer izvajajo nacionalni preventivni program Varno s soncem, so za varovanje zdravja otrok in odraslih izpostavili pomen zaščite pred nevarnimi vplivi sonca. V času kopanja in drugih poletnih dejavnosti moramo poskrbeti za ustrezno zaščito. Dojenčkov in malih otrok, ki se še ne gibljejo samostojno, ne izpostavljamo soncu. Tako za odrasle kot za otroke je priporočljivo, da se v času največje moči sonca zadržujemo v senci in se zaščitimo po naravni poti z obleko, s pokrivalom in sončnimi očali. Soncu naj se ne bi izpostavljali od 10. do 16. ure. Kreme, ki jih uporabljamo za zaščito pred soncem, naj imajo sončni zaščitni faktor 30 ali več. Znano je, da dermatologi opozarjajo, da zdrave zagorelosti ni.

Previdno s hrano

Poletje je tudi čas piknikov in družabnih srečanj, na katerih moramo poskrbeti za zagotavljanje varnosti živil. »Neprimerna priprava in shranjevanje živil na piknikih, še posebno neustrezna priprava mesnih jedi na žaru, je lahko vzrok za različne okužbe in zastrupitve z živili. Največjo težo ima toplotna obdelava surovih živil do varnih temperatur. Dovolj visoka temperatura namreč uniči zdravju škodljive mikroorganizme, kot so salmonele in kampilobakter, ki povzročijo večino bakterijskih okužb s hrano in najpogosteje nastanejo zaradi nezadostne toplotne obdelave živil s kuhanjem, pečenjem, cvrtjem ali zaradi neustrezne priprave jedi na žaru,« je pojasnila mag. Simona Uršič. S pravilnimi postopki in higienskimi navadami si lahko zagotovimo, da bo hrana, ki jo zaužijemo, mikrobiološko varna, so še sporočili pri ZZV Celje. lo