»Alpe Adria Green zavaja javnost. Takoj po prijavi nas je obiskal inšpektor in ugotovil, da je vse v najlepšem redu, da je odlagališče sanirano, da smo za azbest uredili večji prostor in da ni nikakršnih nepravilnosti. Okoljevarstvenikom smo poslali tudi fotografije, da so se lahko prepričali o razmerah. Kljub temu po nepotrebnem razvnemajo strasti,« je povedal direktor komunale Andrej Miška in dodal, da je bilo odlagališče na Stari Gori neurejeno le dobrih deset dni, ko so sanirali površine.

»Komunalo smo prijavili zato, ker so povzročali nevarnost za okoliške prebivalce. Prav ti so nas tudi prvi opozorili na dogajanje na odlagališču, kot tudi naša novogoriška izpostava. Poleg azbestnih plošč okolico onesnažujejo s svojimi iztrebki tudi jate galebov, ki ogrožajo zdravje otrok na bližnjih igriščih,« utemeljuje odločitev za prijavo in javno pismo predsednik Alpe Adria Green.

Smrad se širi z odlagališča

Ena najbližjih sosed odlagališča odpadkov na Stari Gori pri Novi Gorici Renalda Jakopič je ogorčena in pravi, da z odlagališča grozno smrdi, da se smrad širi prek celega dneva. »Ne moremo odpirati oken, ker smrdi tudi ponoči. Kljub opozorilom nas nihče ne posluša. Strah nas je, da se bodo razmere še poslabšale, ko bodo uredili smetišče za vseh 13 severnoprimorskih občin. Zdaj smo vse prepustili Alpe Adria Green.«

Ne samo da azbestni odpadki na odlagališču na Stari Gori niso bili zavarovani, dodaja Vojko Bernard, ampak je upravljavec še sam povzročal širjenje azbestnih vlaken v okolje s tem, ko je dopustil, da so tovorna vozila in delovni stroji na odlagališču vozili po azbestnih odpadkih.

V pričakovanju dovoljenja

V zvezi z očitki, da komunala nima dovoljenja za odlaganje smeti na odlagališču Stara Gora, je direktor komunale pojasnil: »Do 29. avgusta moramo pridobiti dovoljenje. Postorili smo vse, kar so nam naložili. Vloga je popolna in zato ne dvomim, da bomo dovoljenje dobili. Odpadke zdaj skladiščimo. Zadeve so se zavlekle zaradi vstopa stranskih udeležencev. Eden teh je tudi Alpe Adria Green. Gre za zahtevno proceduro.« Na vprašanje, ali začasno odlagališče predstavlja tempirano bombo, je Andrej Miška odločno odgovoril: «Vse je pod kontrolo in v skladu s predpisi. Vse odpadke deponiramo na enem mestu.«