Na javni razpis za gradnjo urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, ki ga je ministrstvo objavilo konec aprila, so prispele tri prijave. Pet ponudb je bilo za dobavo pohištvene opreme in tri ponudbe za dobavo medicinske opreme.

V UKC Maribor so začetek gradbenih del pričakovali že ta mesec. A zdaj bo treba počakati na ponoven razpis, saj sta se neizbrana kandidata očitno pritožila.

Urgentni center UKC Maribor bo največji del mreže urgentnih centrov, ki jih po vsej Sloveniji načrtuje ministrstvo za zdravje. Vrednost celotnega projekta urgentnega centra UKC Maribor vključno s specialno opremo je ocenjena na približno 16 milijonov evrov.

Projekt vzpostavitve mreže urgentnih centrov v Sloveniji je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v višini 30 milijonov evrov, skupaj s slovensko soudeležbo, ki znaša 5,3 milijona evrov. Glavni cilj projekta je vzpostavitev sodobnih in racionalno organiziranih urgentnih centrov v desetih regionalnih bolnišnicah.