Na začetku poletja naj bi v Suhadolah, kot že večkrat prej, vsem na očeh znova brezbrižno zasuli približno sto metrov dolgo in dvajset metrov široko na novo izkopano gramoznico. Nič ne bi bilo narobe, če ne bi bila gramoznica na vodovarstvenem območju in ne bi vanjo zvozili vsega mogočega, tudi gradbene odpadke, nas je opozoril okoljsko ozaveščen občan in dodal, da pa se tokrat na srečo občini, na zemlji katere stoji gramoznica, končno vse le ni izšlo kot po navadi. Občani so jih namreč prijavili in prvič dosegli, da se je onesnaževalce poiskalo, kaznovalo, zemljišče pa povrnilo v prvotno stanje.

Zasuto gramoznico so odkopali

Kmetijska inšpekcija je po prijavi letos spomladi opravila nadzor izkopavanja kmetijskih zemljišč na območju občine Komenda v lasti občine Komenda, so potrdili na kmetijskem inšpektoratu. V sodelovanju z občino so odredili izkop kmetijskega zemljišča in tudi delno zasutje ter v nadaljnjem postopku zaslišali štiri pravne osebe, ki so opravile postopek. »Na podlagi ugotovitev je inšpekcija uvedla in izdala odločbo o prekrških vsem štirim pravnim osebam ter odgovorni osebi občine. Poleg tega je lastniku zemljišča izdala ureditveno odločbo o odstranitvi posameznih gradbenih odpadkov, ki so bili nasuti v izkop, in o povrnitvi površine v prvotno stanje,« so še povedali na kmetijskem inšpektoratu in dodali, da so na majskem ponovnem pregledu ugotovili, da so na občini zahteve izpolnili, in so zato zadevo končali.

Nasuli kar gradbene odpadke

»Izkopan gramoz na zemljišču v lasti občine Komenda uporabljamo izključno za občinske potrebe,« je pojasnil župan Tomaž Drolec in dodal, da je kmetijska inšpekcija marca letos zahtevala, da do 3. junija zemljišče povrnejo v prvotno stanje. »Medtem ko smo zemljišče vračali v prvotno stanje, je bil dejansko odložen tudi gradbeni material, ki ga je tja pripeljal eden od izvajalcev rušenja stanovanjske hiše v sosednji občini,« je še povedal župan Drolec in nadaljeval, da so izvajalca odkrili, odpadke pa odstranili in prepeljali na predpisano deponijo. Tako so zemljišče že aprila povrnili v prvotno stanje in je kmetijski inšpektor zato maja postopek ustavil.

Gramoznica kot odlagališče odpadkov

»Gramoznica Suhadole je na tej lokaciji že desetletja, zadnjih 22 let je tu tudi Center za ravnanje z odpadki Suhadole, ki je namenjen izvajanju koncesionirane dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,« je načel njihov del zgodbe Gregor Kranjec iz službe za odnose z javnostmi Publicus Ljubljana. Dodal je, da je bil njihov »sporni« poseg, ki po prijavi in inšpekcijskem pregledu še ni končan, izveden izključno zaradi stabilizacije strmih prodnatih brežin, ki so bile izpostavljene eroziji padavinskih voda. Pri tem tako ni šlo zgolj za izkop gramoza, temveč tudi ureditev podpornega zidu in utrditev brežin, ki so bile huminizirane ter zatravljene, je še dejal in zatrdil, da vsa namigovanja v zvezi z izkoriščanjem proda nimajo z izvajanjem dejavnosti Publicusa nobene povezave.