Na ljubljanski občini menijo, da mora biti minipleks mestnega kina dostopen vsem ciljnim skupinam ter z več platni omogočati programsko raznolikost za vse generacije. »Če se izkaže, da omenjena lokacija ni primerna, bomo poiskali novo,« pravijo. S povečanjem števila razpoložljivih dvoran naj bi Kinodvor dobil tudi več možnosti za razvoj programa za otroke in mlade ter druge filmsko-vzgojne dejavnosti. kul