Zlata nit 2012 je k sodelovanju v izboru najboljših zaposlovalcev zaradi svoje unikatnosti in koristnosti za podjetja pritegnila 53 malih podjetij. Ker so te delovne sredine po številu zaposlenih majhne, saj ne zaposlujejo več kot 50 ljudi, je izjemnega pomena, da je organizacijska kultura spodbudna in prijazna, saj se velikokrat izkaže, da je podjetje močno toliko, kot je močan njegov najšibkejši člen. In prav to notranjo moč podjetja preverja Zlata nit – v anketi, ki jo izpolnijo zaposleni, se namreč prepoznava kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo.

»Za sodelovanje v Zlati niti smo se odločili, ker se zavedamo, da dolgoročna rast in razvoj nista možna brez zadovoljstva naših zaposlenih, ki nam zagotavljajo največjo dodano vrednost, saj so vir številnih izboljšav poslovanja. Zato je njihovo mnenje o razmerah v podjetju za nas neprecenljivo. In prav skozi Zlato nit smo dobili pregledno sliko o tem, kakšno je mnenje naših sodelavcev. Rezultati ankete so nam pokazali, kje so naše prednosti, nas opozorili na pomanjkljivosti, predvsem pa odprli možnosti za napredovanje. Celotna izkušnja je bila izjemno pozitivna, saj so tako obširne oblike izmenjave mnenja z zaposlenimi redke, zato nas veseli, da smo priložnost sodelovanja v Zlati niti kar najbolje izkoristili,« poudarjajo v podjetju Adacta, programska oprema.

V agenciji Mori sicer redno uporabljajo vprašalnike, s katerimi med letom merijo stopnjo zadovoljstva sodelavcev, a zaradi specifičnosti sodelujejo tudi v Zlati niti. In prav zaradi Zlate niti so se odločili za pridobitev certifikata družini prijazno podjetje. »Ponosni smo na uvrstitev med najboljše zaposlovalce, saj se zavedamo, da je lahko samo zadovoljen posameznik tudi srečen in ustvarjalen.«

Kako pomembno je kontinuirano sodelovanje v Zlati niti, poudarjajo v Agitu, ki Zlato nit že tri leta uporabljajo za prepoznavanje želja in potreb sodelavcev ter prepoznavanje in uvajanje dobrih praks vodenja zaposlenih. »Odgovore na vprašalnik z zaposlenimi analiziramo in se o njih pogovorimo na vsakoletnem kickoff dogodku. Sodelovanje tretje leto nam omogoča, da trende razvoja organizacijske kulture merimo skozi čas. Rezultate, ki jih dosegamo v izboru, skušamo izboljšati na vsakem področju, predvsem pa je pomembno, da se lahko učimo iz dobrih praks drugih podjetij, ki še sodelujejo v Zlati niti. Prav to je neprecenljivo. Sicer pa Zlata nit za nas predstavlja ogledalo naše organizacijske kulture in klime.«

Tako razmišljajo tudi v B2, ki se je v preteklosti redno uvrščal med finaliste izbora. »Sodelavcem smo med seznanjanjem, da bomo vnovič sodelovali v Zlati niti, povedali, da je ključnega pomena sodelovati in ne zmagati ter da želimo njihove iskrene odgovore, saj lahko le na podlagi jasne povratne informacije vodstvo izboljša svoje dejavnosti. Kljub izjemnim rezultatom letos nismo bili med finalisti, vendar nas to ni toliko razočaralo, saj smo bili zadovoljni z dejstvom, da nam je uspelo precej izboljšati zadovoljstvo naših zaposlenih.«

Da je lahko Zlata nit pomembna podpora kadrovski funkciji v podjetju, priča tudi razmišljanje vodstva ATech elektronike. »Poročilo po predstavitvi vsem zaposlenim analizirajo člani vodstvenega tima, na podlagi katerega določijo smernice, kako naprej in kje so še potrebne izboljšave. Tako smo jih lani izpeljali na več področjih, kot so interno komuniciranje, timsko delo med oddelki, optimiranje procesov in povečanje učinkovitosti. Zlata nit je pomemben del sistema internega komuniciranja pri nas, zadovoljstvo zaposlenih pa tudi eden izmed kazalnikov uspešnosti kadrovskega področja, ki ga merimo prav skozi rezultate Zlate niti.« jpš