Plačati mora več kot 103.000 evrov

S tem argumentom so 15. julija občinarji zamenjali nadzornike v Snagi, ki jo vodi razvpiti direktor Ivan Hajnšek, tesen prijatelj bivšega župana Franca Kanglerja. Fištravčevi so za nove nadzornike imenovali tudi Mirka Šprinzerja. Ali slednji izpolnjuje visoke kriterije, ki jih je našteval župan, je dopustno podvomiti, če upoštevamo sodbo mariborskega okrožnega sodnika Tomaža Grmovška. Iz nje izhaja, da mora Šprinzer plačati podjetju Gradis Nova v stečaju več kot 103.000 evrov.

Najprej smo se pozanimali, ali so na Mestni občini Maribor seznanjeni s to sodbo. »V tem primeru ne gre za kazensko zadevo, temveč za sodbo v civilni zadevi, ki še ni pravnomočna,« nam je odgovoril prvi mož občinske uprave Marko Žula. »Civilno tožbo lahko sproži vsak sosed proti sosedu, zato se občini sodba ne zdi sporna v taki meri, da bi se ji kandidat zdel neprimeren. Nepravnomočna sodba ni posledica nezakonitega ravnanja, temveč civilnopravnih razmerij.«

Podrobno prebiranje Grmovškove sodbe razkriva, da v tej zadevi ne gre za neki nedolžen medsosedski spor, kot bi utegnili razumeti iz Žulovega odgovora. Gradis Nova v stečaju je tožila bivšo računovodkinjo Danico Šprinzer, bivšega pomočnika direktorja Mirka Šprinzerja in Matjaža Kneza, ki je bil od leta 1999 do 2011 direktor Gradisa Nove, zdaj pa je prvi mož Darsa. Temelj spora so bila gotovinska plačila za dobavljen beton iz Betonarne Pobrežje. Več kot 217.000 evrov gotovine namreč ni bilo nikoli položenih v blagajno ali nakazanih na žiro račun, je trdil tožnik.

Pravosodje je povsem zatajilo

Sodnik Grmovšek je ugotovil odškodninsko odgovornost zgolj pri Mirku Šprinzerju, ki je bil odgovoren za zakonitost in pravilnost poslovanja betonarne. Šprinzer je bil tisti, ki je odredil nedopustno poslovanje z gotovino, ki je bilo, kot je zapisal Grmovšek v svoji sodbi, »celo v nasprotju z določbami tedaj veljavnih predpisov«, s porabo denarja pa »se je kršilo več zakonskih določb«.

Vsi razen ene stranke so zoper sodbo vložili pritožbo, tudi stečajni upravitelj Gradisa Nove Ignac Marinič. »Še zdaj ni jasno, kako so bili vsi nekoč oproščeni kazenskega postopka v tej isti zadevi. Po moji oceni je pravosodje v zadevi Gradis Nova povsem zatajilo,« je ogorčen Marinič, ki je leta 2003 sprožil pravdo zoper omenjeno trojico. Opomnil nas je še na okoliščino, da je Šprinzer že zavaroval svoje premoženje z zemljiškim dolgom. »Tudi zoper to se bom pritožil,« je napovedal Marinič.

Kriminalisti so po stečaju Gradisa Nove leta 2003 raziskovali domnevne zlorabe pri izplačevanju nagrad vodilnih in odlive gotovine v času, ko sta družbo vodila Kneza in Šprinzer. »Ovadba policije je bila v predkazenskem postopku že pred leti zavržena kot neutemeljena,« nam je v telefonskem pogovoru razložil Šprinzer. Prepričan je, da bo s pritožbo na višjem sodišču dokazal napačnost prvostopenjske sodbe. »Gradis Nova ni bila z ničimer oškodovana ali prikrajšana, družbi smo skušali samo pomagati,« je dejal in dodal, da je položaj nadzornika Snage sprejel izključno zato, ker hoče pomagati Mariboru.