Odločitev.

Dunaj, 25. julija. Ob sedmih in trideset minut je izdalo zunanje ministrstvo sledeči oficielni komunike:

Ob pol treh popoldne se je zbral v konaku v Belgradu vojni svet, kateremu je predsedoval kralj Peter. Vojnega sveta so se udeležili prestolonaslednik Aleksander, vsi ministri z min. predsednikom Pašićem. Po kratkem posvetovanju so zapustili vsi udeleženci vojnega sveta Belgrad ter odpotovali v notranjo Srbijo. S kraljem, prestolonaslednikom, ministri so odpotovali tudi vse srbske vojaške čete, srbsko uradništvo in ves dvor. Vsi so se umaknili v notranjost države.

Ob treh popoldne je kralj izdal ukaz za splošno mobilizacijo. Ob šestih popoldne je bila oddana srbska nota avstro-ogrskemu poslaniku baronu Gieslu. Ker nota ne odgovarja zahtevam Avstro-Ogrske, je poslanik Giesl ob šestih in trideset minut zapustil z vsem osobjem avstro-ogrskega poslaništva Belgrad ter odpotoval v Zemun. (...)

Razburjenje na Dunaju.

Dunaj, 25. julija. Na ulicah stoji tisočglava množica ter oblega uredništva. Pri telegrafični centrali sipajo oficijozna poročila med razburjeno množico. Na odločilnih mestih zatrjujejo, da vojno stanje še ni nastopilo.

Rusija mobilizira.

Dunaj, 25. julija. Uradno se poroča, da je car odredil mobilizacijo cele ruske armade.

Slovenski narod, posebna izdaja, 25. julija 1914

Vojska

(…) Dunaj. Vest o nezadovoljivem odgovoru Srbije se je tu razširila takoj v posebnih izdajah. – Vršile so se velike patriotične demonstracije. Ministrstvo za zunanje zadeve naznanja oficielno, da se nahajamo v stanju vojske s Srbijo in da bo Avstrija vztrajala tudi na tem, da Srbija plača Avstriji mobilizacijske stroške do zadnjega vinarja.

(...) Na Dunaju se nadaljujejo velike patriotične demonstracije. Več tisočglava množica poje navdušeno »Princ Evgenovo« pesem in cesarsko himno. Še tekom današnje noči objavi cesar Franc Jožef manifest na narode Avstro-Ogrske. Začetek vojnih operacij se pričakuje vsak hip, ker je Avstro-Ogrska že danes zvečer armadi dala vsa potrebna povelja. Srbi so Belgrad že zapustili in bodo Avstrijci Belgrad brez odpora lahko zasedli. Splošno vlada na Dunaju silno navdušenje. Belgrad se bo še tekom jutrišnjega dne zasedel. (...) Ravno zdaj (ob 9. uri zvečer) se iz Belgrada oficielno naznanja, da je kralj odredil mobilizacijo cele armade. (...)

Dunaj. Zasebni promet na Južni železnici je ustavljen. Neprenehoma se vozijo čete in vojni material. Vpoklicanje rezervistov se izvrši jutri. Rezervisti imajo takoj odpotovati. Odšli bodo že jutri zvečer proti jugu. Čete v Bosni in Hercegovini so že na zvišanem mirovnem stanju. (...)

Cetinje. Črnogorski kralj je odredil splošno mobilizacijo.

Dunaj. Vsi mostovi čez Donavo so zastraženi. Mobilizacija se izvrši jutri. Kakšen obseg bo imela, se ne ve. Jutri izide cesarski manifest na narode.

Dunaj. O stališču ruske vlade manjkajo vse vesti. Kaj Rusija ukrene, je vse še v tajnost zavito. (...)

Dunaj. Vsled nevarnega zunanjega položaja so se storile vse primerne odredbe. Izšlo je pet cesarskih odredb na podlagi § 14. Vse politične agende v Bosni in Hercegovini ter Dalmaciji preidejo na najvišjega vojaškega poveljnika. Občine so podrejene vojaški oblasti. Vse civilne osebe od danes naprej pripadejo vojaškemu sodstvu. Porota se ukine. Kdorkoli se pregreši zoper javne odredbe in red in mir, bo kaznovan. (...) Vse seje permanenčnih odsekov se ukinejo. Deželni zbori Dalmacije, Kranjske, Goriške, Moravske, Nižje in Zgornje Avstrije, Šlezije in Štajerske se zaključijo. (...)

MOBILIZACIJA. (Uradno). Njegovo c. in kr. Apostolsko Veličanstvo blagovolili so ukazati delno mobilizacijo in delno sklicanje črne vojske. Tozadevna podrobnejša določila razvideti so iz javnih nabitih razglasov v prizadetih kornih poveljstvih. – C. kr. deželno predsedstvo za Kranjsko. V Ljubljani, dne 25. julija 1914. Schwarz, deželni predsednik.

Slovenec, 26 . julija 1914

Avstrija napovedala vojsko Srbiji.

Dunaj. Danes prinaša uradna Wiener Zeitung vojno napoved kraljevini Srbiji. Vojno napoved je podpisal Nj. Veličanstvo cesar Franc Jožef, ki je primoran nasproti vednim sovražnostim braniti našo državo z vojaško silo. Od danes naprej od tega trenutka smo s Srbijo v vojni. (…)

Vojska.

Zadnja beseda je padla, zagrinjalo se je dvignilo in na odru, pred nami na jugu se bo odigrala na srbskem polju zgodovinska drama. Avstrijska monarhija, naš dom, naša domovina je zgrabila za meč, katerega ji je metal pred noge skozi leta in leta sovražnik z zasmehom in zaničevanjem. (...)

Med nami in Srbijo je vojska. To je vojska pravice nad krivico, boj poštenosti proti zavratnosti. To je boj civilizacije proti prostaštvu, boj viteštva proti nizkosti. Avstrijska armada gre v Srbijo, ne kot osvojevalec, ampak kot sodnik v imenu pravice in poštenja, da kaznuje zločin in kovarstvo, da maščuje nedolžno kri, prelito v Sarajevu. (...)

Ljubljana manifestira.

(...) Vsa Ljubljana je bila in je še danes odeta v cesarske in slovenske zastave, po mestu se je pričel pomikati okoli osme ure zvečer vojaški mirozov godbe 27. pešpolka in domobranske godbe. Sprevod se je pomikal po sijajno razsvetljenih ulicah, polnih množice prekipevajočih čustev. (...)

Posebna izdaja Slovenca, 29. julija 1914