Če želi Slovenija nadaljevati aktivnosti za umeščanje obvoznice Škofljica na zavarovano območje Nature 2000, mora prej dokazati, da je izčrpala vse druge možnosti reševanja prometnih zastojev na tem območju, se glasijo navodila Bruslja. Prva v nizu ukrepov, ki jih je vlada s sklepom konec marca naložila Direkciji RS za ceste in Darsu, sta uvedba reverzibilnega oziroma spreminjajočega se voznega pasu med Rudnikom in Škofljico – o tem smo že poročali – in gradnja polnega avtocestnega priključka Šmarje - Sap na dolenjski avtocesti. Na ministrstvu za infrastrukturo in prostor so nam povedali, da morata biti oba ukrepa izvedena do junija prihodnje leto.

Roka najbrž ne bodo ujeli

Gradnjo polnega avtocestnega priključka Šmarje - Sap država sicer obljublja že več kot 20 let – vse odkar je bil za promet odprt avtocestni odsek Malence–Šmarje - Sap. Na Darsu pojasnjujejo, da so imeli zvezane roke vse do pred dvema letoma, ko je bila sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu. Zdaj čakajo na parcelacijske odločbe Geodetske uprave RS, saj priključek deloma posega na kmetijska zemljišča. Ko bodo te pravnomočne, predvidoma oktobra, bodo začeli odkupovati nepremičnine. »Za območja, kjer priključek poteka v strnjenem naselju, pa parcelacije še niso izvedene, ker še ni izdelan projekt gradbenih del. Druga faza parcelacij in odkupov nepremičnin bo predvidoma končana do konca letošnjega leta,« je pojasnil Marjan Koler z Darsa.

A četudi bo projektiranje končano še letos, bo Dars moral še odkupiti zemljišča in nepremičnine, izvesti javni razpis in skleniti pogodbo z izvajalcem gradbenih del, priključek zgraditi ter pridobiti dovoljenje za njegovo uporabo. »Glede na navedeno je v tem trenutku težko napovedovati, kdaj bo dograjen priključek odprt za promet,« je na vprašanje, ali bodo zmogli slediti sklepu vlade o dokončanju priključka do konca junija prihodnje leto, odvrnil Koler.

Krajani zdaj podpirajo rešitev

Skupno 7,6 milijona evrov vreden projekt pa se je vendarle rešil bremena nezadovoljnih krajanov, predvsem tistih z Velikega Vrha, ki so pred dvema letoma – ob sprejetju državnega prostorskega načrta – grozili z zapiranjem cest. Poudarjali so, da je že avtocesta speljana v neposredni bližini naselja in da hrup, kljub zgrajeni protihrupni zaščiti, presega dovoljene meje. Problematične naj bi bile tudi vibracije, zato so okoljskemu ministrstvu, ki je vodilo postopek, predlagali, da se priključek umesti 500 metrov stran od naselja na neuporabljenem zemljišču. A zaman.

»Nismo bili proti priključku, ampak proti idejni rešitvi za odcep v smeri Ljubljane. Ker pa naš predlog ni bil upoštevan – strokovnjaki so podali argumente, ki sicer niso najbolj prepričljivi –, smo se s tem sprijaznili. Nisem gradbenik, zato težko oporekam strokovnjakom,« je pojasnil predsednik KS Šmarje - Sap Janez Tomažin in dodal, da je najpomembneje, da se je država končno lotila starih dolgov, ki se vlečejo že od izgradnje avtoceste. Po njegovem mnenju je priključek za krajane nujno potreben, saj gre danes ves tranzit skozi središče Šmarja. »Težave imamo predvsem s težkimi tovornjaki, ki od peskokopa do avtoceste vozijo mimo šole in zelo ovirajo promet. Po zgrajenem priključku pa bodo tovornjaki že po 200 metrih na avtocesti,« je povedal Tomažin.