Združenje najemnikov Slovenije je namreč pred Evropskim sodiščem za človekove pravice sprožilo tožbo zoper Slovenijo zaradi krivic oz. domnevne diskriminacije, saj po stanovanjskem zakonu niso mogli odkupiti stanovanj kot ostali imetniki stanovanjske pravice, ki so živeli v družbenih stanovanjih. Poleg tega opozarjajo tudi na višino najemnin, ki naj bi naraščale ter na trgu dosegale nivo tržnih najemnin, navaja Urad vlade za komuniciranje (Ukom) v sporočilu po seji vlade.

Združenje najemnikov Slovenije kot novo dejstvo, ki naj bi podkrepilo njihova stališča, navaja tudi odločitev Evropskega odbora za socialne pravice, ki je februarja 2010 ugotovil, da Slovenija najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih krši človekove pravice, ki izhajajo iz Evropske socialne listine. Najemniki navajajo, da vlada, čeprav je večkrat obljubila drugače, do danes ni storila ničesar za ureditev položaja najemnikov nacionaliziranih stanovanj.

Vlada se je v zvezi s kršitvijo Evropske socialne listine zavezala, da bo poskušala najti ustrezne rešitve z ustanovitvijo delovne skupine na ravni državnih sekretarjev, ki bi proučila in predlagala sprejemljive konkretne rešitve.

Zato je vlada ustanovila medresorsko delovno skupino, saj se problematika dotika več resorjev in vključuje tako področje denacionalizacije, vprašanja najemnih razmerij ter stanovanjsko zakonodajo, zlasti pa finančne možnosti države, kot tudi socialni in politični vidik.