Projekt oskrbe s pitno vodo v Pomurju, ki ga bo Evropska unija sofinancirala v višini dobrih 32 milijonov evrov, obsega gradnjo in zaščito vodnih virov, gradnjo vodovodnega sistema v skupni dolžini 172,8 kilometra, gradnjo 21,3 kilometra kanalizacijskega omrežja v občinah Ljutomer in Apače ter nadgradnjo čistilne naprave v Apačah z dosedanjih 1800 populacijskih enot na 3100. »To je pomembno dejanje za vse občane Pomurja, saj bo novi vodooskrbni sistem pomembno pripomogel k učinkoviti, boljši in sodobni oskrbi občanov s pitno vodo,« je dejal Anton Törnar, koordinator projekta in župan občine Črenšovci.

V okviru dobrih sedem milijonov evrov vrednega projekta oskrbe s pitno vodo v Makolah in Poljčanah, ki predstavlja 3. sklop celovitega projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Dravinje, pa je predvidena hidravlična izboljšava približno 14,5 kilometra obstoječega vodovodnega sistema ter gradnja približno 10 kilometrov novih cevovodov. Projekt obsega nadgradnjo posameznih delov vodooskrbnega sistema občin Makole in Poljčane ter navezavo obeh sistemov v vodovodni sistem v Slovenski Bistrici.slo