Čufer je politiko, ki je takrat banki prinašala visoke dobičke, financirala pa jo je z viri, najetimi na finančnih trgih, ne pa s kapitalom, »posvojil« hitro po prihodu v NLB. Že marca 2005 je za bančno glasilo Kažipot dejal, da »največji izziv za banko ostaja preprečiti upadanje tržnih deležev na področju kreditno-depozitne dejavnosti«. To posledično pomeni, da je kot vodja centra, ki je bil neposredno podrejen tedanjemu predsedniku uprave NLB Marjanu Kramarju, navijal za povečevanje kreditiranja. Čufer je bil še leta 2005 prepričan, da »je učinkovitost slovenskega bančnega sektorja podcenjena«, in panogo ocenil kot »preveč regulirano«. Kar je morda najpomembneje, je po javno objavljenih podatkih do leta 2009 sedel tudi na sejah kreditnega odbora NLB. Večer