Borzni indeks SBITOP je na tedenski ravni pridobil dobre 3 odstotke. K rasti indeksa najlikvidnejših podjetij na Ljubljanski borzi sta največ prispevali delnica Telekoma z več kot 7-odstotno rastjo in delnica Zavarovalnice Triglav, ki je pridobila 6,97 odstotka. Na tedenski ravni pa se je najbolj pocenila delnica Nove KBM, in sicer za več kot 27 odstotkov.

V prvem polletju letošnjega leta je Luka Koper dosegla 70,2 milijona evrov prihodkov, kar predstavlja približno 1,6-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Ladijski pretovor v tonah se je v prvem polletju kljub višjim poslovnim prihodkom znižal za odstotek in pol. V družbi bodo prvič po petih letih znova izplačali dividende, in sicer 0,17 evra bruto za delnico, kar ob trenutni tržni ceni predstavlja 1,8-odstotni dividendni donos.

V Gorenju so že v začetku julija oznanili sklenitev strateškega partnerstva z japonskim Panasonicom, pretekli teden pa objavili sklic skupščine, na kateri bodo lastniki odločali o dokapitalizaciji družbe. Prvo povečanje kapitala v višini slabih 10 milijonov evrov je namenjeno novemu strateškemu partnerju. Po uspešnem zaključku prvega povečanja kapitala bo drugo povečanje v višini največ 43,5 milijona evrov potekalo v dveh krogih. V prvem krogu se na novo izdane delnice na podlagi predkupne pravice ponudi v odkup vsem delničarjem. Če v tem krogu ne bodo vpisane vse delnice, lahko uprava družbe v soglasju z nadzornim svetom preostale delnice ponudi v drugem krogu tretjim osebam in/ali zaposlenim v družbi. Tretje povečanje osnovnega kapitala za največ znesek 9,7 milijona evrov pa predstavlja povečanje s stvarnimi vložki oziroma terjatvami. Dokapitalizacijska cena delnice v vseh primerih znaša 4,31 evra. Nadzorni svet družbe Aerodrom Ljubljana je na svoji 2. seji sprejel sklep o imenovanju tretjega člana uprave. Zmagu Skobirju in Bernardi Trebušak se bo v upravi pridružil Iztok Podbregar.

Prispevek izraža trenutno stališče avtorja in ne nujno tudi Abanke Vipe, v kateri je zaposlen. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila.