Občani pa so se z vprašanji, kaj se dogaja v njihovem zdravstvenem domu, ki kot javni zavod deluje pod okriljem mestne občine Velenje, obrnili tudi na župana Bojana Kontiča. Ta je sklical sestanek, na katerem je od vodstva zdravstvenega doma terjal odgovore na vprašanja, kaj se dogaja in kako bodo občanom še naprej nemoteno zagotavljali vso zdravstveno oskrbo. Sestanka so se poleg direktorja zdravstvenega doma Jožeta Zupančiča in njegovih ožjih sodelavcev udeležili tudi direktorica občinske uprave Andreja Katič, ki je tudi članica sveta zavoda, podžupan Franc Žerdin, vodja urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek in še en član sveta zavoda Bojan Škarja.

Zupančič pravi, da se v zadnjem času res soočajo s kadrovskimi težavami, ki pa so le prehodne. Zatrdil je, da takšnega osipa v zadnjih desetletjih ne pomni, saj so zaradi bolniških in porodniških dopustov, specializacij pa tudi letnih dopustov trenutno kar ob tretjino zdravnikov. »Česa takšnega ne pomnim, saj je trenutno odsotnih kar osem zdravnikov, a že septembra oziroma oktobra se bo stanje spet normaliziralo. Žal se tudi zdravniki kdaj poškodujejo ali zbolijo, a se jih ne da nadomestiti čez noč,« je povedal Zupančič.

Trenutno si pomagajo s petimi že upokojenimi zdravniki in tudi zdravniki iz sosednjih zavodov, tako da pacienti izpada ne občutijo preveč. Velenjski župan je direktorja pozval, da pripravi natančno poročilo o številu zdravnikov in potrebah, na podlagi katerega bo občina v skladu z novim zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki je že v pripravi, odločala tudi o podelitvi koncesij.

Občinskim nadzornikom pa je župan predlagal, da natančno pregledajo poslovanje zdravstvenega doma, na podlagi njihovega poročila pa bodo sprejeli ustrezne ukrepe in po potrebi sklicali tudi sejo sveta zavoda. Občina trenutno sicer vodi vse postopke, ki zadevajo energetsko sanacijo zdravstvenega doma, saj je objekt energetsko zelo potraten. »Na javnem razpisu, ki je namenjen energetski sanaciji objektov v občinski lasti, smo uspeli pridobiti 836.387 evrov nepovratnih sredstev, celoten projekt pa je ocenjen na dober milijon evrov. Razliko bomo financirali iz lastnih sredstev,« so pojasnili na občini. In dodali, da bodo poskrbeli tudi za dodatna parkirišča v okolici zdravstvenega doma.

»V sklopu projekta Promenada, za katerega smo pridobili skoraj dva milijona evrov evropskih sredstev, bomo obnovili del mestnega središča od velenjskega zdravstvenega doma do Cankarjeve ceste, vključno z novim mostom čez reko Pako in zgraditvijo prireditvenega prostora ob Paki. Na obstoječem parkirišču bomo zgradili delno vkopano garažno hišo z dvema etažama in tako podvojili število parkirnih mest,« so še pojasnili na občini.