»Pogodbena vrednost celotnega objekta znaša dobrih 3,1 milijona evrov,« so nam pojasnili na ministrstvu za obrambo, kjer računajo, da bo kmalu določen datum tehničnega pregleda. Ko bo izdano še uporabno dovoljenje, bo ta težko pričakovani objekt končno lahko začel delovati. Dopoldne za vojake pri usposabljanju, popoldne in zvečer pa tudi za druge uporabnike – športnike in rekreativce. Čeprav se zdi, da so v davnini hitreje gradili piramide kot pa to novo kranjsko pridobitev, bo na koncu prav njena vsebina precej popravila tudi pogoje za vadbo v športnih dvoranah v Kranju. Pred kranjsko je bila podobna dvorana zgrajena v Vipavi.

Sicer pa kranjska vojašnica že zdaj odpira vrata tudi drugim športnikom, ki uporabljajo skladno z vojaškim redom tudi zunanje površine. Z dvorano se bo vojašnica vključila v seznam pokritih športnih objektov, ki jih sicer v gorenjski prestolnici manjka. Zelo so zasedene šolske telovadnice, edina športna dvorana na Planini in vsi drugi objekti za vadbo v zaprtih prostorih. V Kranju si že dolga leta želijo novo dvorano oziroma telovadnico pri šoli v Stražišču, načrtovan regijski vadbeni center z atletsko dvorano oziroma pokritim tekališčem pa je kljub gradbenemu dovoljenju zaradi pomanjkanja denarja izpadel iz mestnega proračuna za nekaj let.

Kranj ima 167 športnih objektov na 800.000 m

2

površine, a le 27.000 m

2

pokritih površin. Na leto imajo okoli 1,3 milijona obiskov v vseh objektih, novo dvorano pa športniki pozdravljajo, ker računajo, da bo koristila vsem.