Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa je Bergerja seznanilo, da bo ministrstvo pobudo za začetek postopka priprave javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje na območju Brnice lahko upoštevalo, ko bo na tem območju zaključeno izvajanje programa postopnega zapiranja RTH.

Kot pravi Berger, je resorno ministrstvo konec junija imenovalo komisijo za tehnični pregled izvedenih del na območju Brnice, ta pregled naj bi bil zaključen še ta mesec. Ministrstvo je Bergerja še seznanilo, da bo v primeru, da izdaja dovoljenja za raziskovanje oz. koncesije za izkoriščanje ni v nasprotju s pravili o državnih pomočeh, po izdaji odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti pripravilo javni razpis.

Na omenjenem ministrstvu so za STA pojasnili, da bodo raziskovanja na območju Brnice reševali tudi v okviru delovne skupine RTH, ki bo sestavljena ta mesec. Predlog je usklajen tudi z gospodarskim ministrstvom in je del vladnega gradiva o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Poleg tega bo v sodelovanju s sindikati v okviru ekonomsko-socialnega odbora za energetiko pripravljen tudi srednje in dolgoročni načrt za prestrukturiranje zasavske energetike.

Vlada je maja potrdila kratkoročni plan, ki je pogoj za črpanje pet milijonov evrov sredstev, oblikovala pa je tudi medresorsko delovno skupino, da bo poiskala ne le kratkoročno rešitev za prebroditev težav družbe v tem letu, temveč dolgoročno strateško rešitev v okviru energetike v Zasavju.

Ob sprejemu nujnih ukrepov za reševanje finančne problematike RTH je resorni minister Samo Omerzel opozoril, da bi ta dolgoročna strategija morala biti že zdavnaj izdelana. Tako bi namreč po ministrovih besedah 300 zaposlenih v RTH vedelo, kje bodo leta 2015 imeli delovna mesta, ko je predvideno zaprtje rudnika.

Iz kratkoročnega programa za reševanje RTH izhaja, da so se sredstva, ki po zakonu pripadajo družbi, znižala s 66 milijonov evrov na 22 milijonov evrov, in sicer v letih 2013, 2014 in 2015 znašajo po pet milijonov evrov, potem ko so lani znašala sedem milijonov evrov.