Prihodnji teden naj bi bil odločilen, pravi predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič. Petintrideset stavkajočih bo vložilo zahtevo za izredno odpoved, če se zadeve ne bodo premaknile z mrtve točke. Res je sicer, da so plačo za maj dobili, vendar zahtevajo tudi izplačilo junijske plače. Ko jo bodo dobili, bodo takoj prekinili stavko. Prav tako zahtevajo, da odgovorni jasno povedo, ali obstaja možnost, da dom v Preboldu prevzame Dom upokojencev Trbovlje. Prihodnji teden naj bi se sestali vodilni obeh domov ter predstavniki sindikata in ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Vukadinovič si od tega srečanja veliko obeta. Če bi direktorju preboldskega doma Ivanu Kovaču od bank res uspelo dobiti premostitveni kredit, s katerim bi poplačal dolgove do zaposlenih in podjetju Svea odplačal opremo doma, bi trboveljski dom lahko prevzel njihove kredite pri Raiffeisen banki, ki je lastnica komaj tri leta starega objekta v Preboldu. To bi bila za zaposlene in za varovance edina in dolgoročna rešitev. Ker dom nima koncesije in je samo 60-odsotno zaseden, sami ne zmorejo solidno poslovati. Direktor Kovač je pri izjavah zelo previden: »Dokler pogajanja z bankami ne bodo končana, ne morem ničesar jamčiti. Povem lahko samo to, da se izredno trudimo, da bi zagotovili denar za plače. Pričakujem tudi, da bo do srede prihodnji teden vsaj okvirno oblikovana rešitev za priključitev k trboveljskemu domu,« nam je pojasnil direktor.