K zmanjšanju letošnjega pridelka je največ prispevala pozeba ob veliki noči ter dolgotrajno deževno in mokro vreme v času cvetenja dreves. »Svoje pa so k nižjemu pridelku dodala vse starejša drevesa, saj se sadovnjakov ne pomlajuje, starejša drevesa pa dajejo vse manj pridelka,« je še dejal Bajc.

O ceni se še niso dokončno dogovorili, primerljiva pa naj bi bila lanski, je še povedal Bajc. Tudi v državah Zahodne Evrope letos sadje ni obilno obrodilo, zato bodo temu primerno prilagajali tudi cene.

V Fructalu naj bi odkup breskev pričeli okrog 25. julija, točen datum začetka odkupa bodo svojim kooperantom in članom še sporočili.

Bajc ocenjuje, da je v Vipavski dolini okrog 150 hektarov sadovnjakov nasajenih z breskvami. Pridelovalci ob normalnih letinah pridelajo nekaj čez 3000 ton sladkih sadežev, poleg prodaje za predelavo jih nekaj prodajo tudi na trgu. V zadnjih letih so kmetijske površine, ki so zasajene z breskovimi drevesi, vse manjše, saj kmetje zaradi razmer na trgu ne pomlajujejo obstoječih in ne urejajo novih breskovih nasadov.