Pri Asociaciji so izrazili nezadovoljstvo nad predvidenim številom dobitnikov finančne podpore. Z naslova razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2014-2017 naj bi letos podprli 32 projektov, kar je deset projektov manj kot na razpisu za obdobje 2010-2013. Na ministrstvu so pripravili primerjavo obeh razpisov.

Minister za kulturo Uroš Grilc je v odzivu pojasnil, da je strokovna komisija na področju uprizoritvenih umetnosti, ki naj bi bilo v prihodnjih letih po presoji Asociacije najbolj prizadeto, v minulem obdobju potrdila zgolj devet od 14 programskih izvajalcev, ostali pa so bili financirani z diskrecijsko odločitvijo nekdanje ministrice za kulturo, zaradi česar je strokovna komisija tudi odstopila. V kolikor bi teoretično v prihodnje podprli šest organizacij manj, bi jih bilo potemtakem skupno osem, ena manj kot v minulem razpisu.

Med drugim so pri Asociaciji zapisali, da ravnanje ministrstva ni v skladu z usmeritvami osnutka novega Nacionalnega programa za kulturo (NPK) 2014-2017 in najav v koalicijski pogodbi sedanje vlade, da bo osrednji fokus ministrstva za kulturo na nevladnih organizacijah in samozaposlenih v kulturi oziroma na izboljševanju položaja obeh skupin.

"Odločitev ministrstva, da glede na rebalans, ki je bil pravkar sprejet, ne posega v programe in projekte nevladnih organizacij in samozaposlenih, nesporno izraža določeno naravnanost ministrstva glede obravnave nevladnega sektorja. Med drugim se ni bilo mogoče izogniti zmanjšanju sredstev za sofinanciranje programov javnih zavodov. Kot je znano, je ministrstvo javnim zavodom letos že dvakrat zmanjšalo finančne okvire in to skupaj kar za 5.385.459 evrov glede na realizacijo proračuna v letu 2012," odgovarja Grilc.

Na ravni celotnega ministrstva je bilo sicer v letu 2012 nevladnim organizacijam in posameznikom namenjenih skupno 9.685.998 evrov. Od tega je bilo po navedbah ministrstva umetnosti namenjenih 4.985.151 evrov, kolikor znašajo tudi predvidena sredstva za 2013.

Kaj bo s sredstvi za prihodnje leto, ni jasno

Grilc opominja, da trenutno ni mogoče jasno povedati, kaj bo s proračunskimi sredstvi za leto 2014, "a glede na gospodarska gibanja bo proračunskih sredstev na vseh področjih po pričakovanjih manj, zato je realno pričakovati zmanjševanje na vseh segmentih, žal bržkone tudi pri nevladnih organizacijah". Kljub temu pa bo ministrstvo, tudi v duhu rešitev iz NPK, "prednostno reševalo spodbude za samozaposlene in nevladne organizacije".

Razpis, ki ga omenjajo pri Asociaciji, je zgolj eden od instrumentov finančne podpore nevladnih organizacij, so spomnili na ministrstvu. Za leto 2014 so predvidene objave 12 razpisov za različna področja umetnosti ter ciljni razpis za črpanje evropskih sredstev z namenom povečanja zaposlitvenih možnosti nezaposlenih in samozaposlenih.

Minister je dodal, da NPK stavi na pomemben del sofinanciranja iz evropskih sredstev, "saj ni realno, da bi v bližnji prihodnosti lahko povečevali sredstva integralnega proračuna". "Nerealnih finančnih obljub pa ne želimo dajati," je sklenil.