Junija je tako prišlo do precejšnje korekcije na svetovnih borzah, pri čemer so bile največje izgube na borzah na trgih v razvoju. Julija so se tečaji obrnili navzgor. Ameriški borzni indeks S&P 500 je več kot nadoknadil izgube in kotira na zgodovinsko najvišjih nivojih, to je okoli 1680 indeksnih točk. Vlagatelji imajo očitno še vedno dovolj zaupanja, da bodo dobički podjetij rasli tudi v primeru, če količina denarja v obtoku ne bo več rasla po takšni stopnji kot prej. Sicer se je 8. julija začela sezona objav poslovnih rezultatov ameriških podjetij za drugo četrtletje letošnjega leta. Večina objav je bila nad pričakovanji, kar je še dodatno vplivalo na pozitivno razpoloženje na trgu.

Tudi razvijajoči se trgi so si opomogli. Sicer je še vedno večina tečajev delnic pod tistimi, zabeleženimi konec maja, pa vendar lahko govorimo o stabilizaciji na trgu. Najbolj so se popravile delnice podjetij, ki pomemben delež svojih izdelkov prodajo v ZDA.

Likvidnostni krč na Kitajskem je popustil in medbančne obrestne mere, ki so bile junija na nenavadno visokih nivojih, so se vrnile na normalno raven. V drugem četrtletju je kitajsko gospodarstvo zraslo za 7,5 odstotka, kar je bilo v skladu s pričakovanji analitikov. Borzni indeks kitajskih delnic, uvrščenih na borzo v Hongkongu, HSCEI je od dna, doseženega 25. junija, pridobil 7 odstotkov vrednosti, vendar je še vedno okoli 15 odstotkov pod ravnmi izpred dveh mesecev. Kitajsko gospodarstvo je v fazi tranzicije. Želijo biti manj odvisni od izvoza, gonilo rasti pa naj bi postalo domače povpraševanje. Zaradi tranzicije so stopnje rasti gospodarstva nekoliko nižje, kar skrbi nekatere investitorje. Vsekakor pa tudi tovrstna tranzicija ponuja sicer bolj dolgoročne naložbene priložnosti.