Občini bo moral Kastelic v dveh mesecih povrniti dobrih 461 evrov, kolikor naj bi stala vožnja z ladjico, denar pa naj bi šel iz proračunske postavke za reprezentanco. Sodišče mu je naložilo tudi plačilo 160 evrov sodnih stroškov. Sodba sicer še ni pravnomočna, njegov zagovornik Franc Rojko je napovedal pritožbo. Je pa to že druga pogojna kazen Kastelicu. Prva pravnomočna kazen ga je doletela junija lani. Za zlorabo uradnega položaja in pravic ga je sodišče, potem ko je na predobravnavnem naroku priznal krivdo, obsodilo na sedem mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta.

Tokrat pa Kastelic krivde ni priznal. Tožilstvo mu je očitalo, da je podpisal in izdal naročilnico za nazaj, poleg tega je bila naročilnica lažna, saj je na njej pisalo, da je šlo za pogostitev gostov iz Nemčije. Kastelic je na sodišču pojasnjeval, da se ne čuti krivega, saj da za vse vsebine naročilnic res ni mogel vedeti. Toda sodišče je verjelo njegovi nekdanji tajnici Silvi Štamcar, ki je nasprotno trdila, da je Kastelic natančno vedel pri vsaki naročilnici, kaj podpisuje, sama pa da je na naročilnico vedno napisala le tisto, kar so ji naročili nadrejeni, torej bodisi župan ali pa takratna direktorica občinske uprave Marjana Martinčič. Kot je še povedala Štamcarjeva, je župana zmeraj tudi opozorila na to, kaj podpisuje.

Na novomeškem sodišču se je v začetku junija končal sodni postopek zoper Kastelica zaradi obrekovanja. V občinskem glasilu naj bi namreč občinska svetnika Špelo Smuk in Jožeta Hribarja obtožil, da sta občini predložila zahtevek za povračilo denarja na podlagi fiktivnih računov za svetovanje, ki jih je opravila družba Poslovne storitve Marinček. Sodišče je Kastelica oprostilo, sodba pa še ni pravnomočna. ds