V obeh primerih je razsodilo, da je Slovenija kršila 6. in 13. člen evropske konvencije o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Šesti člen določa pravico do poštenega sojenja v razumnem roku, 13. člen pa pravico do učinkovitega pravnega varstva na domačih sodiščih.

V enem primeru gre za tožbo na delovnem sodišču zaradi izplačila plače, ki je na slovenskih sodiščih na vseh stopnjah trajala od leta 1998 do 2007. V drugem primeru pa so sodni postopki trajali od leta 1993 do 2006, piše na spletni strani sodišča.