Pri Združenju za ambulantno ginekologijo so se odzvali na zapis za spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki se je pred dnevi odzval na stališča združenja do uvedbe terapevtske skupine za kontraceptive. V združenju menijo, da skuša ZZZS javno diskreditirati strokovnjake, ki skrbijo za zdravje žensk, namesto da bi jim prisluhnili.

Pri ZZZS so zapisali, da je Združenje za ambulantno ginekologijo v minulih tednih v javnost posredovalo nekatere trditve v zvezi z uvajanjem terapevtskih skupin za kontraceptive, ki niso pravilne in ki predstavljajo grobo manipulacijo in zavajanje javnosti. Med drugim zavračajo navedbo združenja, da bodo po novem obvezna doplačila za tako imenovane sodobne kontraceptive in da bodo brez doplačila le starejše oblike kontraceptivov. Obstaja sum, so zapisali, da pri predstavnici združenja Luciji Dežman Vrabič obstaja konflikt interesov in da si prizadeva zagovarjati interese farmacevtske industrije po visokih cenah kontraceptivov.

Na vprašanje, zakaj so se pri ZZZS tako ostro odzvali na stališče Združenja ambulantnih ginekologov ter pri tem izpostavili podpredsednico združenja, saj so pomisleke ob pripravi terapevtske skupine za kontraceptive izrazili tudi drugi ginekologi, je Jurij Fürst, vodja oddelka za zdravila pri ZZZS, povedal, da imajo nekateri ginekologi upravičene pomisleke, predvsem iz sociološkega vidika (na primer glede kritja kontracepcije pri mladoletnicah): »Ti argumenti so sprejemljivi in se je o njih res treba pogovoriti. Primorani pa smo se odzvati na očitke, da delamo nestrokovno: da smo za referenco postavili zdravilo, ki ni sodobno in je manj varno. V takem primeru se je treba vprašati, kaj to osebo vodi, da to izjavlja. Mi se kot neodvisni strokovnjaki želimo pogovarjati z neodvisnimi strokovnjaki. Žal jih je malo.«

Dežman-Vrabičevo pri ZZZS pozivajo, naj se skladno z načelnim mnenjem protikorupcijske komisije izloči iz postopka odločanja o konceptu terapevtskih skupin zdravil, saj je pred dnevi za spletni medij priznala, da je med letoma 2008 do 2012 na račun svojega s. p. prejela skoraj 100.000 evrov za različna predavanja na povabilo različnih organizacij, tudi farmacevtskih podjetij.

Septembra prvi skupini

Kot je znano, bodo septembra pri ZZZS uvedli prvi dve terapevtski skupini zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, in sicer za hormonske kontraceptive in zdravila za zniževanje želodčne kisline. Pri ZZZS so v prvo skupino razvrstili 10 učinkovin, kot referenčno zdravilo pa so izbrali zdravilo z učinkovinama gestoden in etinilestradiol. To zdravilo je imelo do 2007 največji tržni delež, potem sta ga po porabi nekoliko prehiteli dve drugi zdravili. Referenčno zdravilo je tisto zdravilo, na osnovi katerega so določili najvišjo priznano vrednost za zdravila v skupini in ki bo na voljo brez doplačila. To pomeni, da bi ženske vse druge kontraceptive, ki bi bili dražji od referenčnega zdravila, morale doplačati, če farmacevtska industrija njihovih cen jeseni ne bo znižala na najvišjo priznano vrednost za zdravila v skupini (torej na vrednost referenčnega zdravila). Ta doplačila bi znašala od 0,05 do 5,91 evra na škatlo zdravila. Na tak način želijo pri ZZZS doseči, da farmacevtska industrija zniža cene zdravil; ocenjujejo, da so cene kontraceptivov v Sloveniji v povprečju previsoke za 30 odstotkov in da bi lahko z uvedbo omenjenega sistema pri kontraceptivih na letni ravni prihranili do 1,7 milijona evrov.

Pri Združenju ambulantnih ginekologov so včeraj ponovno opozorili, da je zavarovalniški ukrep, ki vodi v zmanjševanje dostopnosti do varnejših, učinkovitejših in za ženske prijaznejših vrst hormonske kontracepcije (oziroma v obvezno doplačilo), v nasprotju z evropskimi prizadevanji za varovanje zdravja žensk: »Osebni ginekologi se zavedamo, kako pomemben je brezplačen dostop do kontracepcije za pacientke; osebno svetovanje ginekologa danes omogoča dostop do najbolj primerne vrste in metode kontracepcije za vsako pacientko in želimo, da tako tudi ostane.« Nestrokovna uvedba terapevtske skupine zdravil na področju hormonske kontracepcije pa ima lahko hude in drage posledice za zdravje žensk, še navajajo.

Bili smo nespretni

Jurij Fürst sicer priznava, da je bilo nekoliko preuranjeno, da so nov način predpisovanja zdravil začeli uvajati s to terapevtsko skupino. »Bili smo nespretni, nismo pomislili na socialne vidike, ampak smo imeli v mislih predvsem zmanjševanje stroškov.« Vendar zadeva s to terapevtsko skupino ni zaključena in se z ginekologi dogovarjajo naprej. »Zagotovo bomo dosegli konsenz, ker smo zanj vsi zainteresirani in pripravljeni iskati najprimernejše rešitve,« meni Fürst.

To je potrdil tudi Alojz Lukanovič, strokovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana. Po odzivu stroke na predstavljeno terapevtsko skupino so se na povabilo direktorja ZZZS na sestanku dogovorili, da se septembra spet sestanejo predstavniki ZZZS in strokovnega sveta za ginekologijo in porodništvo, ki deluje pri Zdravniškem društvu Slovenije. »Posamezniki iz stroke smo izrazili razumevanje in pripravljenost na varčevalne ukrepe, a tudi začudenje, da se začenja varčevalne ukrepe pri ranljivi ženski populaciji. A je dal direktor ZZZS jasno vedeti, da je treba v zdravstvu privarčevati 100 milijonov evrov.« Lukanovič meni, da bo treba pri kontraceptivih razmisliti o starostni opredelitvi: »Mlada dekleta, ki so brez dohodkov, bi morda iz sistema izločili, starejše ženske pa bi morale sprejeti, da se participira.«

O taki rešitvi Jurij Fürst sicer meni, da ni realna, saj bi morali za to spremeniti zakon. Laže izvedljive so druge možnosti, na primer, da terapevtsko skupino na novo oblikujejo ali kako zdravilo iz nje izvzamejo. Sistem najvišjih priznanih vrednosti je zakon namreč opredelil kot univerzalni pristop, ki ne predvideva izjem. Tako na primer iz njega niso izločili niti otrok.