Pred dvema mesecema izdana sodba pa načenja drugo vprašanje, ki ga je na zadnji seji občinskega sveta izpostavil Zlatko Ficko, svetnik Zares: »Na kakšen način boste vrnili denar, ki ste ga dobili z nezakonito izrečenimi globami, in kako boste to pomanjkljivost odpravili?« Ficko razmišlja logično: če je sodišče v tem primeru razsodilo, da sta bila odločba in plačilni nalog nezakonita, ker občina do zahteve za sodno varstvo še ni sprejela programa varnosti, potem so bili nezakoniti vsi do tedaj izdani plačilni nalogi in odločbe. Koliko plačilnih nalogov je kočevski redar izdal v več kot enem letu, še ni znano, saj sta direktorica občinske uprave in pravnik na dopustu. Zato tudi še nismo prejeli odgovorov na preostala zastavljena vprašanja.

»Stvar bomo preučili. Pripravljamo odgovor, sam pa sem bil na to opozorjen pred štirinajstimi dnevi,« je odgovoril kočevski župan Vladimir Prebilič svetnici Alenki Jelenovič, ki ga je povprašala, ali bo občina priznala napako in vrnila denar ali morajo vsi do sedaj sankcionirani denar izterjati po sodni poti.

Kočevska občina ima sicer redarja zaposlenega že šest let, a je ta prve globe – predvsem zaradi nepravilnega parkiranja – začel izrekati šele lani. To nenavadno potezo so na občinski upravi lani, ko so občane prek lokalnih medijev opozarjali na polno delovanje redarja, utemeljili z besedami, da je redar v minulih letih ljudi le opozarjal na prekrške, ko pa so ugotovili, da to ne zaleže, so bili sproženi postopki za zagotovitev sredstev pri nabavi tehnične opreme in pridobitvi vseh pooblastil. Občina je sicer konec minulega leta sprejela odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva za občine Kočevje, Kostel in Osilnica.