Nina Mašat Strle z oddelka za okolje in prostor ter komunalo na celjski občini nam je pojasnila, da bo ta denar namenjen za predelavo 13.600 kubičnih metrov zemljine, ki ima oznako nevarnega odpadka. Zemljina je bila izkopana ob gradnji dveh krakov med Kidričevo cesto in Voglajno ter je močno onesnažena s težkimi kovinami, predvsem s cinkom, svincem in kadmijem. Na tem območju ob Kidričevi cesti je namreč do začetka sedemdesetih let minulega stoletja obratovala topilnica cinka. Cinkarna Celje je pozneje zemljišče prodala občini, tako da kot pravna naslednica starega podjetja nima nič več skupnega s tem problemom. O tem, kako bi bilo najbolj pametno sanirati območje Stare Cinkarne, je bilo doslej opravljenih že veliko raziskav in različnih debat v strokovnih krogih. Celjska občina in država sta v zadnjih letih za raziskave porabili že 500.000 evrov.

»Do zdaj smo pridobili informacije o dveh realnih tehnologijah za predelavo te vrste odpadkov«, pravi Mašat-Strletova. Ponudniki mobilnih tehnologij so jim zagotovili, da bi bilo odpadke tehnično možno predelati v inertni gradbeni proizvod, za katerega bi lahko pridobili slovensko tehnično soglasje. V razpisni dokumentaciji občina ne bo natančno določila tehnologije za predelavo odpadkov, je pa jasno, da izvajalec odpadkov ne bo odvažal. V Sloveniji za take odpadke namreč nimamo ustreznega odlagališča, odvoz v tujino pa bi bil izjemno drag. Izbrani izvajalec bo pred predelavo moral pridobiti tudi pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje.

S predelavo onesnažene zemlje pa seveda okoljski problem Celja še ne bo rešen. Celotno Celjsko kotlino čaka v prihodnjih letih še dolgoročna sanacija, ki naj bi stala okoli 15 milijonov evrov. Za to pa bo seveda treba pripraviti celovit program in se potegovati za denar iz okoljske kohezije za obdobje od leta 2014 do 2020.