Bo partnerskega odnosa konec?

Na sporočilo obrambnega ministra Romana Jakiča se je zelo ostro odzvala občina Postojna, ki jo vojaške aktivnosti tudi najbolj obremenjujejo. »Vaše zadnje obvestilo je sodu dokončno izbilo dno in naša spravljiva drža do ministrstva in države žal ne bo več mogoča,« je ministru sporočil postojnski župan Jernej Verbič in napovedal, da bo občina uporabila vsa pravna sredstva za zaščito svojih in interesov občanov, ki sicer zahtevajo zaprtje vadišča oziroma vsaj primerno nadomestilo za obremenitve in uzurpacijo prostora.

Na občini ugotavljajo, da je dogovor iz leta 2004 o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture med občino in ministrstvom, ki predvideva vsakoletno vlaganje ministrstva v lokalno javno infrastrukturo v višini do 260.000 evrov, bolj kot ne le mrtva črka na papirju. Občina je namreč od ministrstva šele lani po letu 2009 ponovno prejela sicer nekoliko zmanjšana sredstva, letos pa je s prenosom praznih stanovanj, ki so propadala več kot 20 let, nekoliko ublažila izpad sofinanciranja v letih 2009, 2010 in 2011.

Tudi zato postojnska podžupanja in vodja občinske pogajalske skupine z ministrstvom Margareta Srebotnjak Borsellino ocenjuje, da je dogovor preživet in da je treba problematiko sistemsko rešiti. Na njeno pobudo je občinski svet soglašal, da občina pripravi poseben odlok, ki bo določal okoljsko takso za uporabo Počka.

Na naše vprašanje, ali je bila njihova napoved dokončna ali še obstajajo možnosti za kompromisno rešitev, so nam na obrambnem ministrstvu odgovorili, da bodo v prihodnjih dneh opravili pogovore s predstavniki občin, poleg postojnske še pivške in ilirskobistriške. Glede vojaških aktivnosti pa so dodali, da »bo Slovenska vojska do konca leta izvajala urjenja in vaje skladno z načrti, vendar bodo tudi te dejavnosti v omejenem obsegu z manjšimi enotami«.

V vojaškem stanovanju dnevni center za otroke

Občina Postojna je medtem sprejela tudi odločitev o usodi vojaških stanovanj, ki jih je v zadnjem letu prejela od države, deset s sklepom vlade o neodplačnem prenosu, trinajst pa od ministrstva za obrambo kot poravnavo neizplačanih obveznosti za nazaj. Deset od omenjenih stanovanj, večinoma gre za eno- in dvosobna, ki so ocenjena na od 38.000 do 63.000 evrov, bo občina prodala. Razpis z zbiranjem ponudb bo objavila konec avgusta ali v začetku septembra. Preostala stanovanja, ki jih lahko občina obnovi z manjšim finančnim vložkom, naj bi namenili za oddajo v najem. V enem stanovanju, ki ga je občina v brezplačno uporabo predala centru za socialno delo Postojna, pa bo septembra zaživel dnevni center za otroke in mladostnike. Sprejel bo do deset otrok iz socialno šibkejših družin in jim omogočal kakovostno preživljanje prostega časa, druženje, premagovanje učnih, vedenjskih in čustvenih težav, je povedala direktorica centra za socialno delo Patricija Može. vrž