V okviru projekta načrtujejo postavitev 14,6 kilometra kanalizacije, osem črpališč ter izgradnjo čistilne naprave Rakek, ki bo sposobna prečistiti odplake 4000 prebivalcev, na katero bosta poleg naselja Rakek priključeni tudi naselji Ivanje selo in Unec. Projekt bo gradila družba Riko iz Ribnice, ki ga je pridobila v skupnem nastopu z družbama Godina in Pirc gradnje.

Projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Ljubljanice je zaradi različne stopnje pripravljenosti projektov razdeljen na dva sklopa, po zaključku prvega bo Cerknica dobila sodobno čistilno napravo za 12.000 ljudi. Investicijo naj bi zaključili do konca leta, ko bo začela čistilna naprava tudi poskusno obratovati.

Občina Cerknica bo po županovih besedah do leta 2017 težko zgradila celotno komunalno infrastrukturo, saj bo morala sama zagotoviti sredstva za gradnjo malih čistilnih naprav v manjših krajih. sta, pp