Potrebujejo konferenčne tolmače in prevajalce

Urejanje delovnih razmerij v praksi

Planet GV pripravlja sedmi strokovni posvet Urejanje delovnih razmerij v praksi. Na njem bodo dileme in vprašanje novega zakona o delovnih razmerjih reševali na delavnicah. Udeleženci posveta, ki bo 11. septembra na Brdu pri Kranju, bodo dobili tudi priročnik Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki ponuja primerjalni pregled starega in novega ZDR z uvodnimi pojasnili in komentarji sprememb.

Izbrali bodo najbolj prizadevne

Zavod Nefiks mlade spodbuja k temu, da neformalno pridobljena znanja redno vpisujejo v indeks neformalnega izobraževanja, saj jim ta omogoča in pomaga pri beleženju ter promoviranju neformalno pridobljenih kompetenc, ki pri iskanju zaposlitve še kako koristijo. Mladi si tako hkrati razvijajo kompetence, predvsem pa širijo socialno mrežo. Na Zavodu Nefiks bodo tudi letos podelili priznanja tistim, ki bodo imeli največ vpisov, priznanja pa bodo namenili tudi organizacijam, ki najbolj aktivno beležijo znanje svojim članom in uporabnikom. Priznanja bodo podelili na prireditvi 17. oktobra 2013. Prijavijo se lahko posamezniki, ki so v zadnjih dveh letih zabeležili najmanj pet vpisov, oziroma organizacije, ki so ali bodo vpisale vsaj tri različne aktivnosti. Podelili bodo tudi praktične nagrade, in sicer štiri tablične računalnike za posameznike in šest tabličnih računalnikov za organizacije, katerih vpisi bodo prepoznani kot najbolj kakovostni. Več informacij je na spletni strani www.talentiran.si.

Prijave v Zaposli.me sprejemajo do oktobra

Podjetja, ki bodo zaposlila težje zaposljive, to so mlajši od 30 let, starejši od 50 let, invalidi, prebivalci Pokolpja in tisti, ki so brezposelni najmanj eno leto, pa tudi prvi iskalci zaposlitve, nižje izobraženi in Romi, se lahko na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje za subvencioniranje zaposlitev v okviru programa Zaposli.me prijavijo do 20. oktobra oziroma do porabe sredstev. Tokrat je na voljo 19 milijonov evrov, za vsakega zaposlenega delodajalec prejme 5000 evrov, kar je okrogli tisočak več kot doslej.

Mednarodna mobilnost zaposlenih

Slovenska kadrovska zveza pripravlja 12. septembra posvet, ki bo odgovoril na številna praktična vprašanja, ki jih imajo delodajalci, ko napotijo svoje zaposlene v tujino oziroma prihajajo k njim ljudje iz drugih držav. Na posvetu bodo tudi skozi primere dobrih praks slovenskih in tujih podjetij ponudili odgovore na pravna, davčna in praktična vprašanja. jpš