Aroganca in mobing po elektronski pošti

Seznam očitkov kolegija Miklavc-Mačkovi je dolg. Med drugim so opozorili, da je zaradi njenega nerazumevanja in nezaupanja v  delo zdravnikov ogroženo delovanje nekaterih programov v zdravstvenem domu, ki so jih s trudom pridobili od zavoda za zdravstveno zavarovanje (antikoagulantna ambulanta), zaradi neuspešnega dogovarjanja pa tudi delovanje urgentne službe. Očitajo ji, da zaposlenim pošilja e-pošto, ki ima elemente mobinga, in oporeka demokratičnemu izražanju mnenj, da ne podpira znanstvenoraziskovalnega dela zdravnikov in da se pri njenem delu kaže nepoznavanje razmer v zdravstvu. Zaradi njenega poseganja v strokovne zadeve in samovoljnih odločitev je odstopila v. d. strokovne vodje Andrea Turk Šverko, ki jo je kolegij zdravnikov stoodstotno podprl. Zaposleni so še poudarili, da je kolektiv zdravstvenega doma enoten in da so težave nastajale izključno med zaposlenimi in v. d. direktorice zaradi njenega »hladnega in arogantnega odnosa« do njihovega dela.

Nezaupnico enkrat že dobila

Toda kot smo izvedeli, zaposleni v logaškem zdravstvenem domu niso edini, ki menijo, da je način vodenja Tanje Miklavc Maček neustrezen in škodljiv. Že leta 2009 je kot predsednica uprave Triglav družbe za upravljanje dobila nezaupnico zaposlenih na ključnih vodstvenih mestih v družbi in tudi predčasno zapustila položaj.

Naši viri so nas opozorili, da je Miklavc-Mačkova mesto v. d. direktorice zdravstvenega doma v Logatcu lahko zasedla zaradi politične podpore vodstva logaške občine, potem ko občinski svet ni podal soglasja h kandidatki, ki jo je na lanskem razpisu za direktorja kot najprimernejšo že izbral svet zavoda.

Primarijka Jasna Čuk Rupnik, bivša direktorica logaškega zdravstvenega doma, ki je to potezo ocenila kot »politični fiasko« občine, pa je v pismu župana opozorila, da je logaška politika zdravstvenemu domu »s politično nastavitvijo v. d. direktorice zamajala nekdaj odlično organizacijsko-kadrovsko strukturo in mu poslabšala tudi finančne rezultate« in da »je vodenje v. d. direktorice Tanje Miklavc Maček s strokovnega in poslovodnega vidika škodljivo za paciente in zaposlene«.

Logaški župan Berto Menard nam je v zvezi s sklepom kolegija povedal, da želi občina pridobiti relevantne informacije s strani vseh vpletenih, zato bo v prihodnjih tednih sklicala sestanek, na katerem bodo prisotni predstavniki občine, sveta zavoda, vodstva in zaposlenih v zdravstvenem domu. Ob tem je poudaril, da je občina Miklavc-Mačkovo izbrala na podlagi njenih izkušenj in strokovnega znanja, pa tudi zato, ker so želeli osebo, ki ni iz sistema in bi torej lažje zaznala pomanjkljivosti in uveljavila rešitve. Na vprašanje, ali jo na občini še vedno podpirajo, nismo dobili jasnega odgovora. Je pa župan v zvezi z novim razpisom dejal, da si od izbranega kandidata želijo, da bi deloval povezovalno in strokovno v odnosu do zaposlenih in da bi bila zanj na prvem mestu kvalitetna in celovita oskrba pacientov.

Tanje Miklavc Maček nismo mogli povprašati za njen komentar, saj je na tritedenskem dopustu v Afriki. Pred kratkim pa nam je dejala, da so očitki na njen račun povezani s pritiski določenih zaposlenih na člane sveta zavoda in občinske svetnike, naj je pri kandidaturi ne podprejo.

Ne potrebujejo direktorja za polni delovni čas

Kot smo že poročali, bo ponovni razpis za izbiro direktorja zdravstvenega doma objavljen prihodnji teden. Predsednik sveta zavoda Rafael Krvina je že napovedal, da bo poleg omenjenih trenj pomembna okoliščina pri izbiri novega direktorja tudi vprašanje, ali je finančno in strokovno upravičeno, da ustanovo vodi nekdo, ki ni hkrati že zaposlen v zdravstvenem domu. Tudi zaposleni menijo, da zdravstveni dom Logatec po velikosti sodi med ustanove, ki potrebujejo direktorja za štiri in ne osem ur na dan.