Na današnjem sestanku je uprava Kapitalske družbe (Kad) predstavnike Sindikata vojakov Slovenije seznanila z informacijami s četrtkove konstitutivni seji odbora sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na omenjeni seji so predstavniki vlade zagotovili, da bo vlada zaradi zahtev sindikata po izvajanju novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v delu za pripadnike Slovenske vojske (SV) od DZ zahtevala avtentično razlago, so sporočili iz sindikata.

Ne glede na to zagotovilo je bila zahteva sindikata, da se postopki za izplačilo, ki so bili začeti s podajo vlog pripadnikov SV, zaključijo s sprejetjem odločitve in vrnitvijo originalne police zavarovanja posameznikom. V sindikatu namreč menijo, da je le tako možno sodno varstvo, saj je do sprejetja odločitve postopek še vedno odprt.

Pozive, ki jih je Kad pošiljal pripadnikom SV, naj dopolnijo svojo vlogo s potrdilom o prekinitvi delovnega razmerja, v sindikatu razumejo kot zavlačevanje.

»Danes ne moremo zagotovo vedeti namena takšnega zavlačevanja, a v sindikatu menimo, da je edini namen, da se zadeva zavleče in pusti odprta do sprejetja novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki lahko to področje uredi drugače. Po spremembah zakona pa bo o vlogah odločeno skladno s takrat veljavnimi predpisi in bo postalo neizplačilo zakonito,« opozarjajo.

Sindikat je zato zahteval, da Kad vsem posameznim pripadnikom SV zaključi postopek izplačila s sprejetjem odločitve. V kolikor bo ta odločitev negativna, pa naj Kad vrne original zavarovalne police v roku enega tedna od prejetega obvestila posameznika, da vloge ne bo dopolnil.

V Kadu so odgovorili, da bodo te zahteve proučili in sindikat obvestili o svojem stališču do konca prihodnjega tedna, so še navedli v sindikatu.

Sicer pa bo sindikat vojakov vzporedno v vzorčnem postopku vložil tožbo zaradi neizplačila sredstev. V sindikatu prav tako še vedno niso opustili namere po vložitvi kazenske ovadbe zaradi neizvajanja zakona, so dodali.