Kočevska opozicija, ki ima v svetu večino, je namreč v začetku leta predlagala in sprejela približno štirideset dopolnil, s katerimi je temeljito prerazporedila občinski denar. Med dopolnili je bilo tudi tisto, ki je sredstva za investicijsko vzdrževanje vseh štirih kočevskih šol namenilo zgolj osnovni šoli Stara Cerkev, pa tudi tisto, ki je več kot 70.000 evrov namenilo za ustanovitev občinskega časopisa in radia. Kočevski župan Prebilič vztraja: »Že ob sprejemanju predlaganih amandmajev smo pojasnili, da nekaterih ne bo možno izpeljati.« Zato je občinska uprava del sredstev z rebalansom preusmerila v nove projekte, na primer v ureditev plaže ob Rudniškem jezeru.

A se s tem ne strinja kočevska opozicija, ki vztraja, da so predlagani amandmaji nujni – gre na primer za sanacijo poškodovanega jezu v Kočevski Reki, gradnjo vaškega doma v Starem Logu, obnovo kulturnega doma v Predgradu, gradnjo čistilnih naprav v Kočevski Reki in Moravi ter nenazadnje za ustanavljanje občinskega radia in glasila. In ravno mediji so poglobili že tako konfliktne odnose med obema stranema. Večina svetnikov je namreč lani sprejela sklep, da mora občina ustanoviti občinski časopis in radio, občinska uprava je sklep zaobšla in objavila razpis za tako imenovano tiskano publikacijo, za izdajo štirih številk publikacij pa zagotovila več kot 30.000 evrov. Opozicija je prepričana, da župan namenoma ni sledil sklepom, zato je zdaj zahtevala revizijo celotnega postopka.

A je rebalans proračuna nujen: kočevska občina mora pokriti enormne stroške zimske službe, zagotoviti denar za medobčinski inšpektorat in redarstvo, obenem želi zgraditi nove prostore za Podjetniški inkubator, zaradi nesprejetja grozi celo izpad plač javnim delavcem. Občina je namreč za zimsko vzdrževanje cest predvidela okoli pol milijona evrov, stroški pa so narasli na skoraj 1,2 milijona evrov. »Zna se zgoditi, da delavci, zaposleni prek javnih del, kmalu ne bodo dobili plače,« je opozorila kočevska podžupanja Lilijana Štefanič in pojasnila, da je občina spomladi pridobila dodatnih 19 zaposlitev prek javnih del. Ker pa v proračunu niso predvideli tolikšnega števila (na Kočevskem je trenutno prek programa javnih del zaposlenih 78 ljudi), na občini ne vedo, kako bodo zagotovili razliko. Občina mora namreč zagotoviti 15 odstotkov za plače, 85 odstotkov pa pokrije država. »S tem bomo kršili delovnopravno zakonodajo, saj imajo vsi podpisane pogodbe,« je zaskrbljena Štefaničeva. Po mnenju kočevskega župana Vladimirja Prebiliča pa je pod vprašajem tudi projekt obnove OŠ Stara Cerkev, saj mora občina zagotoviti denar za izdelavo dokumentacije.