Ob tem je zanimivo, da državna revizijska komisija razpisa ni razveljavila na pobudo enega od treh podjetij, ki so oddala ponudbo, marveč po pritožbi podjetja Sefo iz Kamnika, ki se na razpis za dokončanje škofjeloške obvoznice sploh ni prijavilo. Uvrščeno je na seznam davčnih dolžnikov in je aprila po podatkih državne agencije za javnopravne storitve in evidence zaprlo svoj zadnji delujoči račun.

»To je poseg v ustavno pravico Škofjeločanov, da živijo človeka dostojno življenje. Da državni organi ščitijo posredno take pritožnike in nam jemljejo možnost, da rešimo največji problem in dokončamo eno največjih naložb v ceste v državi,« je včeraj dejal škofjeloški župan Miha Ješe. Komaj ga je bilo slišati, saj so imeli novinarsko konferenco kar v središču mesta, kjer je hrup neznosen. Ravno poljanska obvoznica pa naj bi mesto odrešila težkih tovornjakov in odprla pot do Poljanske doline.

Zaradi zapletov z razpisom se z gradnjo 43 milijonov evrov vredne poljanske obvoznice, za katero naj bi več kot polovico sredstev zagotovila EU, že zelo mudi, saj jo mora direkcija zaradi črpanja evropskih sredstev dokončati leta 2015. V zgodbi je spodbudno vsaj to, da bodo prvi del obvoznice kmalu predali namenu, ker morajo pridobiti le še uporabno dovoljenje.