Program so sprva zasnovali za potrebe podjetja RC IKTS, opogumljeni z njegovimi pozitivni učinki pa so se odločili, da ga ponudijo tudi širše. Razvoj projekta so delno financirali z evropskimi sredstvi, k sodelovanju povabili ugledne domače strokovnjake in pripravili rešitev. Ta je danes na voljo kot aplikacija na pametnih telefonih in na spletnem portalu, je na predstavitvi projekta pojasnil Janez Uplaznik, direktor RC IKTS in idejni vodja projekta.

Na voljo je več paketov programa: osnovni je že na voljo (brezplačno) vsem, ki želijo storiti nekaj za svoje zdravje; srebrni paket bo namenjen organizatorjem programov (fitnes, tek, rekreacija, protistresni program itd.), ki vodijo skupino ljudi; zlati paket bo namenjen individualnim uporabnikom; korporativni paket pa bo namenjen delodajalcem in uporabi v podjetjih.

Osnovni program je namenjen vsem, ki so izpostavljeni različnim oblikam stresa, pa tudi drugim, ki želijo delovati v duhu zdravega načina življenja.

Posamezniku prilagojeni nasveti

V projektu so si zadali, da stres pri posamezniku s pomočjo vprašalnikov, meritev (na primer variabilnosti srčnega ritma, ki kaže aktivnost vegetativnega sistema) in testiranj prepoznajo, opredelijo in na osnovi teh podatkov izdelajo program aktivnosti za posameznika z vidika psihologije, telesne dejavnosti in po potrebi medicine, je pojasnil Vojko Strojnik s fakultete za šport, pri projektu strokovni vodja za področje kineziologije. Program aktivnosti bo nadgrajen z nasveti o ustrezni prehrani. Aktivnosti bodo posamezniku pomagale preprečevati stres, tistim, ki že trpijo posledice stresa, pa bodo pomagale te omiliti ali odpraviti. Posameznik si bo lahko ustvaril osebni portal, na katerega bo vnašal podatke o svojih aktivnostih in skozi čas spremljal svojo psihološko in medicinsko stanje ter telesno pripravljenost. Na tak način bo pravočasno ugotovil, ali se mu stanje izboljšuje ali slabša, ter bo lahko pravočasno ukrepal.

Sodobnega človeka opredeljujejo tri stanja: telesna neaktivnost, stres in kronična vnetja, preplet teh pa vodi v nastanek srčno-žilnih bolezni, avtoimunskih in drugih bolezni, je povedal Alojz Ihan z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, strokovni vodja projekta za področje medicine. »Včasih smo mislili, da je telesna dejavnost univerzalno zdravilo: določeno količino stresa nadomestiš z določeno količino fizične dejavnosti, in bo stres nevtraliziran. Danes vemo, da samo fizična dejavnost ni dovolj: ta sicer zmanjša nekatere parametre (zlasti vnetne), ki so povezani s kroničnimi boleznimi, a te še vedno ostanejo. Prav tako ne moremo človeka, ki je v stresu, nagnati, da je fizično dejaven ali da shujša, saj ga s tem dodatno obremenimo in bo učinek obraten: človek bo še bolj v stresu.« Izziv za snovalce projekta je tako bil, kako dati posameznikom primerne nasvete na osnovi njihovega stanja. Tega pri posameznikih ne bodo merili zelo natančno ali mu celo postavljali diagnoz.

Pri oblikovanju nasvetov posameznikom so si ustvarjalci programa @life pomagali s športno psihologijo. Ta programe, kako diagnosticirati stres pri športnikih in ponuditi rešitve, razvija že 30 let. »Pri vrhunskih športnikih je količina stresa zelo velika in je mogoče na osnovi njihovih rezultatov hitro ugotoviti, kateri pristopi delujejo in kateri ne. Te pristope smo pripravili za širšo uporabo,« je povedal Matej Tušak s fakultete za šport, strokovni vodja projekta za področje psihologije.

Za zaposlene v podjetjih

Korporativni program, namenjen zmanjševanju stresa pri zaposlenih v delovnih organizacijah, bo na voljo konec leta, je povedal Uplaznik. Vključeval bo analizo tipičnih delovnih mest v podjetju, negativne vplive, ki so jim izpostavljeni zaposleni na teh mestih, in preventivne ukrepe, ki so potrebni na področjih psihologije, kineziologije in medicine, da bi delavci te negativne vplive čim laže prenašali. Delavce bi za sodelovanje v programu motivirali: da bi na primer laže napredovali, dobili dodatek k plači, plačali nižje zdravstveno zavarovanje... S tem bi se delavci izognili težavam na delovnem mestu in dosegali boljše rezultate. Hkrati bi jih z osnovnim programom @life spodbujali tudi k dejavnosti zunaj delovnega časa. Snovalci programa so še pojasnili, da je osnovni program @life namenjen ljudem brez večjih zdravstvenih težav. Pripravljajo pa tudi program za starostnike, ljudi po operacijah kolka, kolena in druge skupine ljudi s posebnimi potrebami.