Hauptmanova je kot predsednica sveta regije sklicala konstitutivno sejo, vodenje Razvojnega sveta Severne Primorske pa je že prevzel prvi predsednik, novogoriški župan Matej Arčon. Za podpredsednika sta bila danes izvoljena direktor družbe Letrika Bovec d.o.o. Mitja Gorenšček in sodelavka mladinskega centra C.M.A.K. Cerkno Nataša Bratina. Skupno bo v Razvojnem svetu Severne Primorske delovalo 33 članov.

Razvojni svet Severne Primorske bo tako kot doslej svet regije obravnaval celotno problematiko v regiji. Predsednica sveta regije je povedala, da ta organ še ne bo ukinjen, v njem bodo župani delovali tako kot doslej. Razvojni svet pa bo imel še pet različnih odborov, med katerimi so odbor za človeške vire, odbor za gospodarstvo, odbor za turizem, odbor za razvoj podeželja in odbor za okolje, prostor in infrastrukturo.

»Vso problematiko in predloge bodo najprej obdelali matični odbori, kasneje bo o njej razpravljal in jih potrjeval celotni svet. Ukvarjali se bomo dejansko z razvojem naše regije,« je povedala Darja Hauptman.

Odbori se bodo sestajali po potrebi, Razvojni svet Severne Primorske pa naj bi se sestal nekajkrat na leto.

V letošnjem letu bodo posebno pozornost namenili predvsem pripravi kvalitetnih razvojnih programov, ki jih bodo v prihodnji finančni perspektivi prijavili na razpise za pridobitev evropskih sredstev. Po besedah Hauptmanove bodo imeli prednost predvsem programi za zmanjšanje brezposelnosti ter spodbude za razvoj gospodarstva.