Nova Gorica. Kmalu za tem, ko je novogoriški mestni svet dal županu zeleno luč za podpis poravnave z družbo SGP in odkup javnih zemljišč ter ko je občina ministrstvo za finance že zaprosila za odobritev zadolževanja, s katerim bo družbi plačala slabe tri milijone evrov odškodnine, je na računsko sodišče, protikorupcijsko komisijo in policijo romala prijava. Civilna iniciativa za pravice meščanov Nove Gorice omenjene institucije poziva, naj preprečijo izplačilo odškodnine.

»Menino, da je nameravana poravnava tipičen primer slovenske korupcije, saj naj bi občina iz proračuna družbam – ustanovljenim s stvarnimi vložki, pridobljenimi na neodplačni način, in katerih skupna vrednost ustanovnega kapitala znaša 376.263,14 evra – plačala odškodnino zaradi izgube kapitala in morebitnih načrtovanih zaslužkov v višini 2,9 milijona evrov. Navedbe v osnutku poravnave, ki naj bi opravičevale dogovorjena izplačila, so neresnične in zavajajoče, poravnava za občino pa nikakor ne predstavlja trajne rešitve problema, ki so ga s svojim nevestnim delom povzročili ravno občinski uslužbenci,« pravijo v civilni iniciativi, kjer se z imeni in priimki ne želijo izpostavljati.

Župan Matej Arčon prijave, ki naj bi bila poslana tudi v kabinet premierke, ne pozna in je zato včeraj ni mogel podrobneje komentirati, je pa v celoti zavrnil vse očitke o korupcijskem ravnanju v procesu mediacije. »Že ob kandidaturi za župana sem najavil, da se bom pogajal za rešitev problematike, povezane z družbo SGP, saj že več let zavira razvoj mesta in lahko močno vpliva na življenje občank in občanov. Za nastanek problema sam nisem odgovoren, saj sem ga v celoti podedoval od svojih predhodnikov. Tudi krivcev za nastalo stanje nisem iskal, iskal sem predvsem možne rešitve,« pravi Arčon. Dodaja, da je od vseh, ki so na strani mestne občine sodelovali v procesu sprejemanja odločitev, dobil zagotovila, da je sklenitev poravnave pravno korektna in v interesu mestne občine.

Na komisiji za preprečevanje korupcije so nam potrdili, da so prijavo prejšnji teden prejeli in da trenutno še preverjajo njeno verodostojnost in tehtajo, ali bodo primer obravnavali naprej. Prijavo so potrdili tudi na računskem sodišču in civilni iniciativi že odgovorili, da jo bodo obravnavali.

Spomnimo: novogoriški občinski svetniki so županu sredi junija dali zeleno luč za podpis poravnave med mestno občino in nekdanjim mestnim gradbincem ter z njim povezanimi 11 družbami. S tem so prekinili več kot šestletno vojno za večino javnih zemljišč v mestu in občini med drugim »vrnili« lastninsko pravico na več kot 160.000 kvadratnih metrov zemljišč in dveh parkirnih hišah. Pri tem moti dejstvo, da bi lahko občina pred leti s pravočasnim vpisom v zemljiško knjigo ta zemljišča dobila popolnoma brezplačno in da je na eno najzahtevnejših sej tega mandata prišlo komaj dovolj svetnikov, da je bil občinski svet sklepčen. Vso relevantno dokumentacijo v zadevi SGP nameravajo post festum odstopiti pristojnim institucijam tudi na občini in jih prositi za mnenje glede izvedbe postopka, upravičenosti porabe javnih sredstev in mnenja glede morebitne opustitve dolžnih ravnanj vsakokratne občinske uprave.