Litijski občinski svetniki so potrdili že drugi rebalans proračuna, v katerem so s prerazporeditvami zagotovili pol milijona evrov dodatnih sredstev, s katerimi bo občina dokapitalizirala svojo družbo SVC Litija, ki gradi kompleks socialno-varstvenega centra (SVC). Družba za dokončanje centra sicer potrebuje dodatna dva milijona evrov, zato bo morala občina najeti še kredit. Sredstva za dokončanje projekta naj bi družba SVC Litija prejela do konca oktobra.

Nepredvideni dodatni stroški že na začetku gradnje

Razlog za dokapitalizacijo je podražitev projekta, ki so jo prinesle že začetne težave, med njimi analize zemljin in dodaten nakup Mercatorjevega zemljišča ter večkratne spremembe projektne dokumentacije. Družba SVC se je o dokapitalizaciji lani dogovarjala tudi z državo, vendar so bili pogovori neuspešni, pojasnjujejo na litijski občini.

Možnosti za dokapitalizacijo iz javnih skladov so sicer še vedno odprte, je pojasnil župan Franci Rokavec, a je za občino ugodneje, če zaradi pridobivanja evropskih sredstev ohrani 100-odstotno lastništvo družbe. Tako so sprva poskusili pridobiti premostitveni kredit, ker je končanje investicije pogoj za pridobitev evropskih sredstev, vendar po Rokavčevih pojasnilih družba ni sposobna ugoditi pogojem, ki so jih postavile banke, dodatni problem pa so bile tudi visoke obresti. Za dokapitalizacijo bo tako sredstva zagotovila občina, saj bi socialno-varstveni center, v katerem bodo tudi oskrbovana stanovanja, dom starejših občanov Tisje, varstveno-delovni center, Glasbena šola Litija - Šmartno in trije oddelki vrtca, radi odprli še letos. Gradnja se je namreč že močno zavlekla, saj so ob njenem začetku pred dvema letoma predvidevali, da bodo nove prostore odprli konec minulega leta.

Končna vrednost projekta je narasla že na 15,7 milijona evrov, pri čemer bodo kar 10 milijonov evrov pokrili z dolgoročnimi krediti (znesek brez obresti), je pojasnil Rokavec.

Objekt bo za zdaj reševalo podeželje

Pol milijona, ki jih bodo za center zagotovili z rebalansom proračuna, bodo pridobili s prerazporeditvami iz projektov gradnje večnamenskih medgeneracijskih oziroma športnih objektov v Gabrovki in na Dolah, kjer bodo namesto gradnje poskušali poiskati druge proste zmogljivosti, 150.000 evrov bodo vzeli iz načrtovanih modernizacij javnih poti in lokalnih cest prav tako v Gabrovki in na Dolah, v Konjšici, Ponovičah in Polšniku, 153.000 evrov vredna obrtniška dela pri gradnji nove osnovne šole v Litiji pa bodo prenesli v prihodnje leto. Prav tako v prihodnje leto prestavljajo na 35.000 evrov ocenjena obrtniško-instalacijska dela v Domu invalidov, okoli 50.000 evrov pa bo prinesla racionalizacija stroškov pri energetski prenovi osnovne šole Litija, vzdrževanju zelenih javnih površin, izobraževanji in promociji malega gospodarstva ter pri obnovi vodovoda Tihaboj, za katerega bodo sredstva poiskali v prihodnjih letih.

Občinski svetniki, ki so rebalans sicer potrdili, so vodstvo občine in SVC Litija, ki ga trenutno še vodi direktorica občinske uprave Tatjana Kržišnik, opozorili, da socialno-varstveni center nastaja tudi na račun razvoja podeželja, zato računajo, da bodo po zaključeni investiciji pomislili tudi na projekte, ki jim zdaj jemljejo denar. Nekateri svetniki, med njimi je bil najbolj glasen Luka Godec iz DeSUS, pa so izrazili tudi dvom, ali bosta dva milijona evrov sploh dovolj za dokončanje objekta ali bodo nemara že čez nekaj mesecev znova iskali rešitev, da projekt socialno-varstvenega centra ne bi nasedel. Rokavec priznava, da tudi sam ne ve, ali bosta dodatna dva milijona dovolj, poudarja pa, da gre za »objektivne podražitve in ne povzročanje gospodarske škode«.