Do zdaj je na tem območju pravnomočnih dvajset odločb o rušenju, v lanskem letu so odstranili tri objekte. V Bohinju so do zdaj neuspešno pozivali državo, naj še enkrat pretehta izvajanje predpisov, ki zajemajo zlasti rušenje objektov v Triglavskem narodnem parku.

Po uveljavitvi novega zakona je namreč država začela dosledno izvajati ukrepe, ki so dodobra razburili lastnike objektov, ki so ponekod stari več desetletij in jih do zdaj lastniki niso legalizirali. Sicer pa znotraj parka inšpekcija še vedno vodi več kot 150 postopkov zaradi črnograditeljstva. V javnem zavodu Triglavski na-rodni park so zadnja leta ugotovili, da je črnih gradenj manj kot prej. šu