Glavnino medijskega prostora zavzema dogajanje na delniških trgih, čeprav je generator neravnovesja obvezniški trg oziroma gospodarstvo samo. Gospodarstvu gre namreč relativno dobro. Vsaj tako pravi ameriška centralna banka FED. Vodilni te ustanove so napovedali, da bodo v letu 2014 prenehali tiskati dolarje. Ker to tiskanje poteka tako, da kupijo za 1000 milijard dolarjev ameriških obveznic na leto in s tem držijo obrestne mere na rekordno nizkih nivojih, je odziv vlagateljev na napoved pričakovan. Obrestne mere so začele rasti. V zadnjem letu je donos na 10-letno ameriško državno obveznico poskočil z 1,5 na 2,6 odstotka, večji del te rasti pa se je zgodil v zadnjih dveh mesecih. Na kapitalskih trgih je tak premik v tako kratkem času ogromen in vsi trgi čutijo popotresne sunke.

Vlagatelji na obvezniških trgih se tako sprašujejo, kam ta donos še lahko gre? Povprečje zadnjih 15 letih se namreč giblje med 3,5 in 4,5 odstotka. Ne pozabimo, da je ameriški obvezniški trg največji in najpomembnejši kapitalski trg na svetu. Zato tudi v Sloveniji čutimo popotresne sunke v obliki rastočih stroškov zadolževanja Slovenije. S spreminjanjem obrestne mere in vrednotenj najvarnejših naložb – ameriških obveznic – se spreminjajo tudi vrednotenja delnic. Če obrestne mere rastejo, se denar draži in ga je manj na razpolago za bolj tvegane naložbe.

V zadnjih dveh mesecih smo tako videli beg vlagateljev s trgov v razvoju. Indeks trgov v razvoju je upadel za slabih 15 odstotkov. K temu so dodatno prispevali protesti v Turčiji in Braziliji. Vlagateljem se trgi v razvoju kar naenkrat ne zdijo več tako varni in zanimivi. A za vsakim dežjem posije sonce. Gospodarska slika se ni bistveno spremenila. Skoraj štiri milijarde potrošnikov teh dežel ima enake potrebe, kot jih imamo prebivalci Evrope in ZDA. Te potrebe bodo zadovoljevala kapitalistična podjetja, ki rastejo. V korekciji vrednotenja padejo in delnice postanejo zanimiva naložba za preudarne vlagatelje, ki ne podležejo emocijam. Vrednotenja trgov v razvoju so približno tam kot v krizi leta 2008, vmes pa so ta gospodarstva rasla in se razvijala. Zato bo poletje 2013 obdobje, ko bomo lahko s popustom kupili naložbe s trgov v razvoju. Ponujeno velja izkoristiti.