V dva javna domžalska vrtca s 85 oddelki v 13 enotah in dva koncesijska s sedmimi oddelki v dveh enotah bo v novem šolskem letu vključenih predvidoma nekaj več kot 1550 otrok. »Če prištejemo še otroke, vključene v zasebne vrtce in vrtce zunaj občine, bo v organizirano predšolsko vzgojo vključenih blizu 1800 otrok, kar presega državno poprečje. V organizirano predšolsko vzgojo bo namreč vključenih okoli 60 odstotkov otrok prvega starostnega obdobja in kar 93 odstotkov (glede na povpraševanje pa vsi) otrok, starejših od treh let,« je povedala domžalska podžupanja Andreja Pogačnik Jarc.

Razlog, da letos jeseni pred vrati vrtcev ne bo ostalo več kot 200, ampak »le« 50 otrok, se ne skriva le v novogradnjah, marveč tudi v tem, da se vsi starši najmlajših otrok letnika 2012 niso odločili za takojšen vpis otrok v vrtec, ugotavlja podžupanja in dodaja, da so vsem starejšim malčkom prostor v vrtcu že zagotovili.

»Vlogo za sprejem je oddalo še blizu 60 staršev, katerih otroci do septembra še ne bodo dosegli starostne meje za vključitev,« je še povedala podžupanja in dodala, da se zavedajo, da je »le« 50 odklonjenih otrok za starše, ki otroka ne bodo mogli vključiti v vrtec, slaba tolažba. »Zato bo občina staršem otrok, ki izpolnjujejo pogoje in ostajajo na čakalni listi, še naprej zagotavljala subvencijo v višini okoli 80 evrov in s tem vsaj malo omilila stroške varstva.«

Več kot 400 rojstev na leto

Ker število rojstev v zadnjih petih letih vztrajno presega število 400 rojstev in ker se še vedno srečujejo tudi z visokim priselitvenim prirastom otrok ter vedno večjo željo staršev po vključenosti otrok v vrtce, morajo vsako leto v domžalske vrtce na novo vključiti od 420 do 440 otrok. V letih 2009 in 2010 so zato že zgradili dva nova objekta, ki sta skupaj sprejela več kot 300 otrok, letos pa še dva prizidka, ki po velikosti krepko presegata »matična« vrtca Krtek v Ihanu in Palček na Viru. Vrtec Krtek bo v prizidku sprejel otroke v 10 novih in tri prenovljene oddelke v prvotni stavbi; vrtec Palček pa bo v novem šolskem letu organiziral 10 oddelkov, pet v prizidku.

Za zagotovitev mest za prav vse otroke, katerih starši bodo to želeli, bodo še letos začeli tudi gradnjo vrtca v Krtini, kjer bodo v prizidku k šolski stavbi uredili tri za prvo in dva oddelka za drugo starostno obdobje. Podžupanja pravi, da jih ne skrbi, da bi ob toliko novogradnjah ostali vrtci z leti prazni, saj bodo v tem primeru zaprli nenamensko grajene oddelke v stanovanjski hiši ali sredi blokovskih naselij. Izračuni namreč kažejo, da so takšni oddelki ekonomsko in organizacijsko neracionalni.