Lucija. Napori Marine Portorož, da bi v Luciji v naslednjih letih s pomočjo tujih vlagateljev in piranske občine uredili novo središče z novim zdravstvenim domom, knjižnico, stanovanji, novo termalno riviero in razširjeno marino, so naleteli na odpor civilne iniciative. Njeni člani so prepričani, da bodo predvideni posegi v prostor kraj za vedno odrezali od morja in jo obsodili na vlogo celinske, istrske spalne naselbine.

Civilno iniciativo za obmorsko mesto Lucija so zmotili načrti, ki po njihovem mnenju kraju jemljejo poslednjo možnost za preobrazbo v ljudem prijazno obmorsko mesto. Zaskrbljeni so nad višino osrednjih stavb, v katerih bi prostor dobili zdravstveni dom in knjižnica. Obenem so tudi prepričani, da so načrti pisani na roko zasebnemu vlagatelju, ki bi si tako pridobil dodatna zemljišča, vrednost nepremičnin pa po njihovih izračunih povečal za 13 milijonov evrov. In nato mogoče – ko bodo načrti sprejeti in zemljišča zazidljiva – zgolj prodal nepremičnine in si s tem pokrpali proračun.

Svetniki piranske občine so medtem konec maja na občinski seji v prvem branju občinski podrobni prostorski načrt za središče Lucije že potrdili in ga večinoma pohvalili. Nova civilna iniciativa zato občini sedaj predlaga, da ustavi postopek sprejemanja spornega občinskega akta, saj da ne odpravlja dosedanjih slabih urbanističnih posegov iz preteklosti. Na občini Piran so nam včeraj pojasnili, da so očitki civilne iniciative neutemeljeni in da o ustavitvi postopkov ne razmišljajo.

V Marini Portorož so nad pobudo civilne iniciative presenečeni in poudarjajo, da slednja operira z več zavajajočimi podatki. »S projektanti smo upoštevali tako pripombe z javne razgrnitve kot tudi tiste z delavnic in predstavitev s krajani. Znižali smo višine objektov, zmanjšali površine, namenjene stanovanjem, zmanjšali število stanovanj, še podrobneje zasnovali zunanjo ureditev, bolj skrbno smo načrtovali dostope do morja in možnosti preživljanja časa ob morju in krajanom predstavili informacije o finančni konstrukciji in lastništvu zemljišč. Javno in večkrat smo jasno povedali, da se ekonomika projekta ne izide, če v projektu ne predvidimo tudi stanovanj,« je jasen prvi mož marine Sebastjan Selan in obenem trdi, da objekti v predvidenem novem središču kraja brez stalnih prebivalcev tudi ne bi zaživeli v smislu obmorskega mesta. Zavrača tudi očitke, da bo marina na ta način prišla do zemljišč. Nasprotno, pravi, občina Piran bo povečala površino svojih zemljišč in ne bo prepuščala obsežnega zemljišča zasebnemu vlagatelju. Predvidena naložba naj bi stala 100 milijonov evrov, prvo fazo z ureditvijo središča kraja naj bi dokončali do leta 2016, širitev marine in termalno riviero pa kasneje. no