Če je bilo astronomskim odškodninskim tožbam proti Telekomu Slovenije v zadnjem desetletju skupno to, da so se stalno prelagale obravnave, hkrati pa vedno znova menjavali sodniki, imajo danes novo stično točko. O usodi kar štirih postopkov zaradi domnevne Telekomove zlorabe položaja na trgu, skupno vrednih več kot 400 milijonov evrov, bo odločala ljubljanska okrožna sodnica Lidija Smolar.

Smolarjeva bo tako sodila v obeh odškodninskih tožbah zaradi domnevnih kršitev konkurenčnih pravil pri prodaji paketa Itak Džabest iz leta 2011, s katerima Simobil in Tušmobil zahtevata 286 oziroma 86 milijonov evrov. Pristojna bo tudi za odločanje v primeru štiri milijone evrov težkega odškodninskega zahtevka podjetja Akton zaradi domnevnega zaračunavanja previsokih cen. V njenih rokah je ne nazadnje tudi 28-milijonska tožba družbe Tuš Telekom (po novem Tušmobil) proti Telekomu iz leta 2007. Le v primeru Tušmobilove odškodninske tožbe zaradi paketa Itak Džabest se je zgodilo, da ji je bila zadeva dodeljena od samega začetka. Druge tri so bile predodeljene Smolarjevi. Po dostopnih podatkih so pred njo sodili Jelka Rozman, Barbara Krpač Ulaga in Jože Ruparčič.

Ker je Smolarjeva dobila praktično vse ključne spore na domačem telekomunikacijskem trgu, njeni predhodniki pa so še naprej zaposleni na gospodarskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča, se zastavlja vprašanje, ali pri tem morda ni prišlo do kršenja ustavne pravice do zakonitega sodnika. Na sodišču so se odgovoru nanj izognili. »Spisi so dodeljeni v skladu z letnim razporedom dela sodnic in sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je objavljen tudi na spletni strani sodišča. V omenjenih primerih gre za zadeve, ki se nanašajo na specializacijo sporov s področja varstva konkurence v skladu z letnim razporedom dela in so dodeljene omenjeni sodnici,« so povedali. Dodali so, da so se zadeve predodeljevale (le) v tistih primerih, ko se je po vložitvi tožbe ugotovilo, da gre za spor s področja varstva konkurence, za katerega je uvedena posebna specializacija. »Drugi razlog za predodelitev pa je ta, da se je s spremembo letnega razporeda dela uvedla ožja specializacija za primere varstva konkurence,« so navedli na sodišču.

Spomnimo, da je pred tedni na okrožnem sodišču v Ljubljani padla 130-milijonska odškodninska tožba družbe T2 proti Telekomu, saj je sodnica Katja Kmetič presodila, da tožeča stran ni predložila dovolj dokazov o nastali škodi. Če bo sodba vzdržala pritožbo na višjem sodišču, bo proti Telekomu vloženih »le« še slabe pol milijarde evrov zahtevkov.tm