Klerikalci že začeli z volilno borbo.

Kakor zadnjič in vsakokrat, jo hočejo voditi z lažjo in demagogijo. Kjer je v javni upravi nekaj zares ali na videz slabega, vsega je kriv »Beograd« in to je seveda vlada, ki je danes na krmilu.

Tako čitamo o omejitvi sprejemanja bolnikov na državni bolnici v Ljubljani, ker proračunska sredstva ne dovoljujejo, da se sprejme vsakogar, ki ga hoče kdo izročiti bolnici. Vodstvo državne bolnice je po gosp. dr. Vinko Gregoriču lažnjive trditve »Slovenca« bistveno ovrglo v smislu, da je res proračun pretesen (…). Pa denimo, da je res proračun pretesen, kar je v ostalem tudi naše mnenje. Kdo je temu kriv? Kdo ni znal svojih okrajev dobro zastopati? Kdo ni bil na straži, ko se je delal proračun? Kdo je postavil vlado, ki je brez globljega umevanja za naše potrebe uvedla težka nova in krivična bremena, zlasti nove takse in kuluk, in je predložila slab proračun? Kdo je bil od naroda postavljen, da brani njegove interese?

To so bili poslanci SLS, ki so se sami krstili za »tigre«. To je bila delegacija SLS, ki je 18. marca 1923 izjavila, da bo zdaj v Sloveniji in celi državi vse drugače in da bo v kratkem vse uredila. Ta ista delegacija je izsilila homogeno radikalno vlado in prinesla našemu ljudstvu velike davke, povrh pa še proračun, ki povzroča vedno nove težave.

Izgovor, da je kriv »centralizem«, je prazen. Dobri poslanci s pametno politiko bi v Beogradu vse to dosegli, kar naši kraji od države rabijo. A ti poslanci so mesto pametnega realnega dela ali spali in vlekli dijete 300 Din dnevno, ali pa samo grdo hujskali in psovali. Kako naj taka delegacija kaj doseže? Ona je le pokvarila, kar so z velikim trudom prej dosegli demokrati. (...)

Jutro, 13. maja 1924

Bolniki na cesti.

Od 540 bolnikov je dala zdravstvena (!) oblast za Slovenijo pometati iz postelj 380; kakor izvemo, se pa pomeče iz bolnice še nadaljnje število. Zdravstvena (!) oblast, ki ni smatrala naše javnosti za vredno, da jo o tem obvesti, dokler ni naš list o tem škandalu poročal, razglaša sedaj po listih, da se je »obrat v bolnici omejil«, tako da se bodo zdravili samo oni slučaji, ki se doma absolutno ne morejo lečiti; na vsak način pa se iz bolnice ne bodo odpustili oni slučaji, ki so akutno nalezljivi.

Na ta način je bolnica prenehala biti socialni blagotvorni zavod in posledice te nečloveške naredbe bodo čutili v prvi vrsti delavski, kmetski in uradniški sloji, z eno besedo reveži in napolproletarci. Kako zdravstvena (!) oblast svojo naredbo razume, se vidi iz tega, da je spodila iz bolnice kronično bolne ljudi, jetičnike, ljudi s srčnimi napakami, z notranjimi boleznimi, rakom; da ne sprejema bolnikov z raznimi poškodbami in z boleznimi notranjih organov, ki se »lahko« doma zdravijo. (...)

V bolnici se vrše zdaj dan na dan nepopisni prizori. (...) Zdravniki pa, ki morajo proti svoji volji in vesti ljudi odganjati iz bolnice, so obupani ter grozijo, da odložijo svoj posel. (…)

Režimsko časopisje skuša zvaliti krivdo za te razmere na – SLS! Poslanci naj bi bili od vlade dosegli večjega kredita za bolnico. Naši poslanci so ob priliki budžetne razprave potrebe slovenskih dobrodelnih zavodov natančno razložili in zahtevali, da se z njimi postopa tako kakor se drugod po državi, minister je tudi vse obljubil. Storilo se pa ni nič, ker tisti Stojadinović, s katerim sede zdaj samostalni demokrati v vladi, Sloveniji odreka vsaka sredstva in črta iz proračunov celo to, kar zbornica dovoli! (...)

Slovensko demokratsko časopisje seveda skuša predstavljati stvar tako, kakor da pri krizi naših bolnic nimajo gg. samostojni demokrati nobene krivde. Pozabljajo pa, da kriza naših bolnic pohaja ravno iz časa, ko so bili oni z radikali v koaliciji in da slovenske dobrodelne zavode preganja baš njihov najgorečnejši pristaš Štampar. Saj slovenski demokrati sploh, kadar so njihovi pristaši na vladi, ne uganjajo drugega kakor da ščujejo centralizem na Slovenijo. To »Jutro« od 13. t. m. samo izdaja, ko piše, da nič ne dobimo, ker smo »izgubili simpatije pri Srbih« (to se pravi pri centralistični porodici). Slovenija naj se vleže pred korupcionisti na trebuh, potem bo dobila kakšno mrvico od tega, kar državi odrajtuje! Takšne pojme ima o socialnih nalogah države samostojna demokratska stranka! To so azijatski, ne pa zapadnoevropski pojmi. (...)

Slovenec, 14. maja 1924