Ganziti opozarja, naj si zavarovanci pravočasno zagotovijo evropsko kartico za odhod v tujino oziroma konvencijsko potrdilo. Svetujejo, da se naroči kartico vsaj teden dni pred odhodom, to je najlažje storiti prek njihove spletne strani oziroma s poslanim sms-om. V primeru nujnosti, da je odhod takoj oziroma naslednji dan, pa se lahko zglasite na območni enoti ali izpostavi, kjer bodo izdali certifikat, ki začasno nadomešča kartico. Kot novost v letošnjem letu je Ganziti izpostavil podaljšanje veljavnosti kartice za določene kategorije oseb kot so upokojenci in družinski člani oziroma otroci. Njihova kartica sedaj velja do pet let, medtem ko ostale kartice praviloma veljajo za obdobje enega leta. Kar se tiče uveljavljanja storitev, z evropsko kartico lahko uveljavljajo storitve v državah EU, Švici, Makedoniji, Srbiji in Črni gori ter Avstraliji. Poleg tega pa lahko slovenski državljani uveljavljajo storitve s potrdilom tudi v Bosni in Hercegovini.

Hrvaškem uveljavljate storitve v okviru javne zdravstvene mreže

Poudaril je novost glede Hrvaške: »Na Hrvaškem ste do sedaj, ko še niso bili v EU, lahko uveljavljali storitve z evropsko kartico in to velja še naprej, povečal pa se je obseg storitev. Tam, kjer velja evropski pravni red, tam so potrebne zdravstvene storitve širše, medtem ko v bilateralnih državah lahko uveljavljajo zgolj tiste nujne zdravstvene storitve.«

Poudaril je še, da je na Hrvaškem pomembno, da uveljavljate storitve v okviru javne zdravstvene mreže z evropsko kartico, ker tam praviloma ne boste plačali storitev, vseeno pa je tudi na Hrvaškem določen sistem doplačil, konkretno velja, da ob vsakem obisku zdravnika ali zobozdravnika plačate 10 kun in enak znesek za vsak recept. Ta del se ne vrača, sama storitev pa bo krita z evropsko kartico. Če obiščete zasebnega zdravnika v tujini, bo treba storitev tam plačati, potem pa je v Sloveniji možno povračilo v okviru javne cene, torej pogodbene cene, ki pa je praviloma nižja.