Brežice. Pripadniki civilne iniciative iz brežiškega primestnega naselja Šentlenart so v dobrih desetih dneh zbrali blizu 500 podpisov k peticiji, s katero želijo snovalce nove cestne povezave med Krškim in Brežicami odvrniti od namere, da bi sever Brežic presekali na dvoje.

Svoj predlog drugačne rešitve, po katerem bi sporni del medmestne povezave potekal po severni strani in ne po načrtovani južni strani železniške proge, so včeraj skupaj z zbranimi podpisi izročili direktorici brežiške občinske uprave Ireni Rudman. V civilni pobudi pričakujejo, da se bodo v podporo njihovemu predlogu na ponedeljkovi seji izrekli tudi občinski svetniki. »Bistvo je v tem, da si želimo Brežice ohraniti v enem kosu in se s prestavitvijo nove ceste proti severu izogniti dodatnim prometnim zamaškom v naselju. Dodatna vrednost našega predloga se kaže tudi v tem, da bi v nastajajočo industrijsko-podjetniško cono Brezina pripeljali primerno prometno povezavo, ki je zdaj nima. Predlagamo tudi rešitev problema naselja Gornji Lenart, ki bi bilo z odpravo tamkajšnjega nivojskega križanja s progo dejansko prepolovljeno,« je poglavitne točke predloga opisal predstavnik civilne iniciative Boris Papac.

Nedavnega sestanka z brežiškim županom Ivanom Molanom so se udeležili tudi predstavniki ministrstva za infrastrukturo in prostor ter opozorili na določene pomanjkljivosti predloga civilne iniciative. Med drugim so navrgli, da bi s predstavitvijo trase Brežice izgubile načrtovano zunajnivojsko križanje s progo pri trgovskemu središču Intermarket. V civilni iniciativi in lokalni skupnosti omenjeno opozorilo razumejo kot poskus izsiljevanja, da bi državni prostorski načrt ostal nespremenjen, saj za črtanje tega križanja ne vidijo utemeljenega razloga.

Na negativno plat predlagane spremembe opozarjajo tudi tovarni TPV, kjer bi bili s tem še bolj odrezani od spodobnih prometnih povezav, kot so že. Predsednik krajevne skupnosti Šentlenart Stane Radanovič tu vidi rešitev v izgradnji kakih 400 metrov dolge priključne ceste od tovarne do krožišča pri Tušu, ki bi ga industrijski obrat že v sedanjih razmerah nujno potreboval.

Rok za oddajo predlogov in pripomb na razgrnjen državni prostorski načrt poteče 10. julija.