Ker je stopnja brezposelnosti v občinah Trbovlje, Hrastnik in Radeče presegla kritično mejo 17 odstotkov – v Trbovljah in Radečah je 19,4-odstotna, v Hrastniku pa 18,4-odstotna – so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z regijskima razvojnima agencijama in omenjenimi občinami pripravili šestletni program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v teh dveh zasavskih in posavski občini. Cilj programa, ki naj bi ga na vladi obravnavali še ta mesec in mu bo država namenila 13,4 milijona evrov oziroma 427 evrov na prebivalca, podobno kot v Pokolpju, je zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi gospodarstvo k izkoriščanju razvojnih priložnosti.

Delovnih mest ni ali pa so slabo plačana

Na območju vseh treh občin namreč primanjkuje delovnih mest, tista, ki so na voljo, pa so slabo plačana, zaradi česar iz teh krajev bežijo tudi mladi, ugotavljajo Zasavci in Posavci, ki se bojijo, da bi se takšen trend nadaljeval v prihodnjih letih. Ker je podjetništvo v Zasavju slabše razvito kot v drugih regijah, saj tu posluje najmanj podjetij na tisoč prebivalcev, je osrednja pozornost programa pomoči namenjena prav razvoju podjetništva. Kot prvi mehanizem za nastajanje novih podjetij bodo zagnali razširjen program Podjetno v svet podjetništva, ki se v teh občinah sicer že izvaja, a bodo vanj vključili še več brezposelnih, ne glede na njihovo starost in izobrazbo, ki bodo imeli štiri mesece časa za razvoj podjetniške ideje in ustanovitev podjetja. Ministrstvo bo za ta ukrep namenilo 12.746 evrov na udeleženca, pri čemer jih bo do leta 2016 v program vključenih predvidoma 160.

Drugi ukrep, od katerega si pripravljavci programa razvojne pomoči obetajo nova delovna mesta, so finančne spodbude za okoli 120 novonastalih podjetij, in sicer v obliki subvencij, ki jim bodo olajšala prva leta poslovanja. Zagonski kapital bo predvidoma namenjena podjetjem, ki bodo izhajala iz programa Podjetno v svet podjetništva, spin-off podjetjem in drugim oblikam začetnih podjetij, vsako novoustanovljeno podjetje pa bo lahko prejelo največ 30.000 evrov za prvi dve leti poslovanja. Nadalje pa bodo podjetja iz vsake od treh občin lahko prejela tudi sredstva iz javnega razpisa za spodbujanje začetnih naložb in ustvarjanje novih delovnih mest. Za enostavnejše naložbe bodo lahko prejela med 10.000 in 50.000 evrov, za zahtevnejše projekte pa tudi do pol milijona evrov. Ti naložbeni projekti bodo prav tako omejeni na največ dve leti, prejelo pa naj bi jih okoli 40 gospodarskih subjektov.

Zasavci čakajo na usodo energetike, v Radečah bi znova okrepili Radeče papir

Čeprav se v Trbovljah in Hrastniku že dolgo sprašujejo, kakšna bo prihodnost tamkajšnje energetike, torej nadaljnjega izkopavanja premoga v novem rudniku Brnica in obratovanje Termoelektrarne Trbovlje, tudi program razvojne pomoči ne ponuja odgovorov. Se pa ministrstvo v programu ukvarja z usodo tovarne Radeče papir, kjer je z lanskim stečajem in prisilno poravnavo delo izgubilo okoli 250 ljudi, s čimer je tudi stopnja brezposelnosti v občini z 11,9 odstotka poskočila na 19,1 odstotka. Na ministrstvu namreč vidijo veliko verjetnost, da bo tovarno kupil tuji vlagatelj, od katerega pričakujejo prošnjo za dodelitev spodbude pri odpiranju novih delovnih mest. Za stroji bi tako lahko delo dobilo 170 ljudi, dodatnih 30 pa še na delovnih mestih v energetiki in logistiki, ki so neposredno vezana na posamični stroj, menijo na gospodarskem ministrstvu, kjer imajo za odpiranje novih delovnih mest v Radečah papirju rezervirana finančna sredstva še v tem letu, na voljo pa bodo tudi leta 2014.

Zasavju in Posavju se po mnenju razvojnih agencij velika priložnost ponuja tudi v turizmu. Ta po mnenju Toma Garantinija, direktorja Regionalnega razvojnega centra Zagorje, v zadnjem obdobju dobiva osnovno podobo, potrebno pa bo še veliko dela in predvsem vlaganj, da se bo njegova uspešnost merila tudi z odstotki ustvarjenega družbenega proizvoda oziroma delovnih mest. Vse tri občine, Trbovlje, Hrastnik in Radeče, imajo namreč s svojo naravo, kulturno dediščino ter možnostmi za šport in rekreacijo zadosten potencial za razvoj turizma, njihova ključna pomanjkljivost pa je premalo primernih prenočišč, ki ponekod sicer obstajajo, a so večinoma v zelo slabem stanju in potrebna temeljite obnove. To je po mnenju razvojnih agencij dovolj velika spodbuda za razvoj turizma kot podjetniške dejavnosti, ki bi bila zanimiva tudi za podjetniška vlaganja.