Po županovem mnenju je ključno, da se v svet zavoda Lekarn Maribor imenuje strokovne ljudi, saj je od tega odvisno tudi reševanje hčerinskega farmacevtskega podjetja Marifarm, ki je že dlje časa v težavah. "Ugotovili smo, da lahko zadevo razrešimo samo na ta način, da vzpostavimo celoto vseh podjetij in javnega zavoda in da na ta način z vidika celote rešujemo situacijo v Marifarmu. Zato je izjemnega pomena, da imamo kvaliteten svet javnega zavoda, kar pa predlog Kviaza onemogoča," je pojasnil v današnji izjavi za javnost.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Kviaz) je za predstavnike Mestne občine Maribor v svetu javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor predlagala mestno svetnico DeSUS Jelko Kolmanič, nekdanjega poslanca SD Bogdana Čepiča, mestnega svetnika Liste za pravičnost in razvoj Primoža Juharta in zdravnika Kazimirja Miksića. O predlogu naj bi v ponedeljek odločal mestni svet.

"Kviaz znova predlaga čisto večinsko politične kadre v svet javnega zavoda, kar je v direktnem nasprotju s tem, kako jaz in moja ekipa menimo, da je mogoče reševati položaj v javnih zavodih oziroma javnih podjetjih," je pojasnil župan. "Mi se zavzemamo za to, da so člani nadzornih svetov in svetov zavodov strokovnjaki, ki niso interesno vezani in delajo v javno dobro. Če je kdo politik, mora imeti vsaj strokovne reference. V tem primeru ni nikakršnih strokovnih referenc," je dodal.

Fištravec pričakuje, da bo mestni svet Kviazov predlog zavrnil

Spomnil je, da je tudi podrobni pregled poslovanja Marifarma, v katerem so poleg slovenskih sodelovali še avstrijski in švicarski strokovnjaki, ugotovil, da se mora Marifarm za sanacijo stanja popolnoma izogniti kakršnemu koli političnemu vplivu.

Od mestnega sveta Fištravec pričakuje, da predloga Kviaza, ki mu načeluje nekdanja tesna sodelavka prejšnjega župana Tanja Vindiš Furman, ne bo sprejel. Sam pa bo to točko umaknil z dnevnega reda ponedeljkove seje. "Ne morem in ne bom sodeloval pri političnem uničevanju Maribora. Temu moramo narediti konec in to morajo mestni svetniki doumeti," je poudaril.

Lekarne Maribor upravlja svet, ki šteje devet članov. Sestavlja ga sedem predstavnikov ustanoviteljic (poleg mariborske so to še občine Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram in Starše), en predstavnik delavcev zavoda in en predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Njihov mandat traja pet let.

Na dnevnem redu ponedeljkove seje mestnega sveta je sicer tudi predlog skupine mestnih svetnikov za razrešitev predsednice komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Podpisanih 13 (od skupno 45) mestnih svetnikov predlog utemeljuje z dejstvom, da je svetniška skupina Županova lista in SLS nedavno razpadla in tako Vindiš Furmanova ni več članica najštevilčnejše svetniške skupine. V skladu s prakso v preteklih mandatih pripada predsedniško mesto Kviaza največji svetniški skupini, kar je zdaj postala SDS.