Škofja Loka. Z obnovo Cankarjevega trga in Blaževe ulice v starem mestnem jedru Škofje Loke bodo začeli uresničevati velikopotezni načrt temeljite in končno enotne obnove mestnih trgov in ulic. Predvsem pa veseli dejstvo, da je občini uspelo pridobiti 1,4 milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev. Sami bodo morali dodati še slab milijon evrov.

»S tako pridobljenimi nepovratnimi sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bomo sofinancirali večinski del stroškov projekta, ki zajema ureditev Cankarjevega trga z obema klančinama do Spodnjega trga, oba kraka Blaževe ulice, ki vodita do novega parkirišča na Nunskem vrtu oziroma do Kamnitega mostu, 'Usrano gaso' in območje cestišča med obzidjem in brežino Selške Sore na severu, kjer bomo pred nekdanjimi Selškimi vrati in razširjenim delom poti v Vincarje uredili dve manjši razgledni ploščadi,« je razložil Jernej Tavčar z okoljskega oddelka občine Škofja Loka.

V sklopu projekta obnove je predvidena ureditev nove komunalne infrastrukture, tako da bodo zgradili novo kanalizacijsko in vodovodno omrežje, uredili odvajanje meteorne vode, napeljali plinsko omrežje in uredili novo, varčnejšo javno razsvetljavo. Po končanih gradbenih in inštalacijskih delih sledi izvedba tlakovanja z granitnimi kockami.

Arhitekturni načrt za ureditev tega območja je pripravil arhitekturni biro Ravnikar Potokar in izhaja iz prvonagrajene natečajne rešitve na natečaju za ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra ter ureditev obrežja obeh Sor, ki se je končal letošnjo pomlad. Gradnjo sicer nameravajo začeti še letos, avgusta pa bodo predstavili konkreten potek gradbenih del, se pravi časovni potek in etapnost gradnje ter prometni režim, ki bo veljal med obnovo. »Gradbena dela bodo potekala zelo intenzivno, vendar kar najmanj moteče za prebivalce, lastnike in najemnike poslovnih prostorov ter obiskovalce mestnega središča,« je obljubil Tavčar.