Celje. Direktorica družbe Tehnopolis Saša Lavrič je včeraj na celjsko okrožno sodišče naslovila predlog za začetek stečaja družbe. Vodstvo namreč meni, da jih iz finančne zagate ne bi rešila niti prisilna poravnava, saj se skupščina ni strinjala s povečanjem osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki. Ker ni uspelo niti finančno prestrukturiranje, jim drugega kot stečaj ni preostalo, saj prihodkov nimajo, zato ne morejo financirati niti začetih in dokončanih naložb. Družba je minulo leto sklenila z več kot 13 milijonov evrov izgube, po javno dostopnih podatkih pa ima za dobrih 12 milijonov evrov kratkoročnih obveznosti.

Banke upnice so medtem že zasegle poslovne prostore, ki jih je oddajala Regionalna razvojna agencija Celje, poravnane pa še niso niti vse davčne obveznosti. Kot so še pojasnili v vodstvu Tehnopolisa, ki je kapitalsko tesno povezan z Regionalno razvojno agencijo Celje in Razvojnim, inovacijskim in tehnološkim središčem savinjske regije ter zato posredno v večinski lasti celjske občine, lahko stečaj vpliva tudi na omenjene družbe.

Proti Klančniku vložili odškodninske tožbe

»Na svoji prvi seji julija lani so se nadzorniki seznanili s primopredajno bilanco prejšnjega direktorja Borisa Klančnika in že takrat ugotovili, da se nekateri podatki ne ujemajo z dejanskim stanjem. Na naslednjih sejah je zato vodstvo družbe podalo podatke o preteklem in tekočem poslovanju podjetja ter problemih družbe, ki izhajajo tudi iz poslovanja družbe v preteklosti,« pojasnjujejo v vodstvu Tehnopolisa.

Zato so na zahtevo nadzornega sveta v družbi opravili tudi revizijo, ki pa je bila zaradi pomanjkanja denarja omejena le na ugotavljanje dejanskega stanja. »Pregledana so bila dana poroštva, nakazila povezanim osebam in nakazila v tujino, opravili so pregled stroškov pravnih, odvetniških in svetovalnih storitev, pregled prodanih in kupljenih terjatev, pregled stroškov, povezanih z izvajanjem projekta Tehnopolis na Kosovem, pregled danih posojil fizičnim osebam na Hrvaškem, pregled danih in prejetih posojil in drugo,« so včeraj pojasnili v Tehnopolisu.

Predsednik nadzornega sveta družbe Janko Trobiš in direktorica Lavričeva sta lani informacije o stanju naložb družbe iskala tudi na Kosovu, kamor naj bi nekdanji direktor Klančnik nakazoval posojila, ki se v družbo niso vrnila. Družbeniki so vodstvu Tehnopolisa zato naložili, da proti Klančniku vložijo odškodninske tožbe. Za del terjatev, ki se že ob primopredaji niso ujemale, pa so zoper neznanega storilca sprožili celo kazenski postopek. Neuradno naj bi obstajala celo odprta terjatev za milijon evrov, kolikor naj bi nekdanji direktor odštel za dve sliki, za kateri pa se je izkazalo, da sta vredni pičlih 150 evrov. »Iz finančnih poročil je razvidno, da je bilo premoženje družbe prevrednoteno že v preteklosti, predvsem v razmerju do stanja obveznosti in danih poroštev, premoženje pa je bistveno manjše od izkazanega v računovodskih poročilih,« so še pojasnili v vodstvu družbe.

Zavzemajo se za ohranitev vsebine projekta

A Trobiš meni, da stečaj Tehnopolisa ne pomeni nujno popolnega zatrtja poslanstva družbe. »Tega je mogoče nadaljevati prek drugih institucij in družb, ki so bile ustanovljene s pomočjo Tehnopolisa, vendar na novih, zdravih temeljih in drugih predpostavkah,« meni Trobiš, Lavričeva pa pri tem računa tudi na pomoč celjske občine in njeno aktivno vlogo v inkubatorju ter mreženju s pomočjo nove evropske finančne perspektive. »Na Mestni občini Celje, ki je tudi solastnica Tehnopolisa, seveda obžalujemo, da se zgodba končuje tako klavrno, in to predvsem na račun nespametnih potez nekdanjega vodstva,« je dejal pooblaščenec celjskega župana Marko Zidanšek. Dodal je, da se bodo skupaj z vodstvom vsekakor zavzeli za reševanje vsebinskega dela projekta, predvsem inkubatorja, ohranili pa bodo tudi dobro sodelovanje z mariborsko univerzo.

Boris Klančnik, nekdanji direktor Regionalne razvojne agencije, ki je bil leta 2011 zaradi slabega gospodarjenja z denarjem že pravnomočno obsojen na osem mesecev pogojne zaporne kazni zaradi zlorabe položaja in pravic, vložene odškodninske tožbe zoper sebe, ki jo je vložilo sedanje vodstvo Tehnopolisa, včeraj ni želel komentirati.