Kot pozitivno je smiselno izpostaviti tudi dinamiko gibanja cen delnic Telekoma Slovenije, ki so se zvišale za 6,1 odstotka, in Zavarovalnice Triglav, ki so junij sicer končale 8,25 odstotka nižje v primerjavi s koncem maja, a je bila celotna donosnost v juniju zaradi izplačila dividende v višini 2 evra na delnico kljub temu 2,42-odstotna. Delnice treh preostalih podjetij iz indeksa SBI TOP so minuli mesec zabeležile padec – delnice Krke so se znižale za 1,92 odstotka, Petrola za 1,41 odstotka in Gorenja za 0,99 odstotka.

Če pogledamo podatek o deležu, ki ga ima skupna tržna kapitalizacija sedmih podjetij iz indeksa SBI TOP v tržni kapitalizacij vseh slovenskih podjetij, bomo opazili, da junija ni bilo večjih sprememb. Konec junija je bil ta delež 81,7-odstoten oziroma 0,05 odstotne točke višji kot pred mesecem dni.

Če potegnemo črto, lahko rečemo, da nekatere značilnosti slovenskega delniškega trga ostajajo brez sprememb, in malo verjetno je, da se bo stanje spremenilo v doglednem času. Visoka koncentracija tržne kapitalizacije in izjemno nizka likvidnost sta dejavnika, katerih vpliv na gibanje celotnega slovenskega delniškega trga ostaja zelo visok, na kar mora biti pripravljen vsak vlagatelj v lastniške vrednostne papirje podjetij iz državice na sončni strani Alp.